.

Thứ tư, 07/12/2022 -00:23 AM

Cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức

Ngày 20/8/2013, Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND cùng tham dự cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Hò
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VIỆC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN   Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức". Thực hiện Công văn số 01/BCĐCCCVCC ngày 01/3/2013 của Ban chỉ đạo trung ương về việc triển khai Quyết định trên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch thực hiện việc đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành KSND như sau: I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG ĐẨY MẠNH CẢICÁCH CHẾ ĐỘ C
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ___________________   VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức"; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức ngành Kiểm sát nhân d

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,771,929
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh