.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:17 PM

Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

 | 

Tải văn bản tại đây:

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,655
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh