.

Thứ ba, 06/12/2022 -23:16 PM

Thông báo lịch làm việc mùa hè tại VKSND tỉnh Bắc Giang

 | 

Ngày 28/3/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Thông báo số 165/TB-UBND về giờ làm việc mùa Hè của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Căn cứ thông báo này, giờ làm việc mùa Hè tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang được thực hiện từ ngày 16/4/2022 đến ngày 15/10/2022 như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết tổ chức thực hiện và liên hệ công tác./.

BAN BIÊN TẬP

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,771,482
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh