.

Thứ hai, 27/05/2024 -03:57 AM

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn sinh hoạt chuyên đề: “Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để xóa nhà tạm, nhà dột nát và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các khu dân cư trên địa bàn huyện”

 | 

Thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 307-NQ/TU ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ lãnh đạo năm 2024; Quyết định số 732-QĐ/HU ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Lục Ngạn về “Thành lập Ban Chỉ đạo công tác rà soát, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà ở xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn huyện”. Ngày 08/4/2024 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để xóa nhà tạm, nhà dột nát và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các khu dân cư trên địa bàn huyện”; toàn bộ Đảng viên đã tích cực tham gia chung tay triển khai thực hiện nhằm xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn huyện. Với tổng số tiền mà Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đóng góp với số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

Phát biểu kết luận tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Văn Bảo đánh giá cao về chất lượng của buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, “tương thân tương ái”, “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong triển khai thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 233-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh./.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt chuyên đề:

Nguyễn Thị Huyền- VKSND huyện Lục Ngạn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,324
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh