.

Thứ tư, 27/09/2023 -01:46 AM

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022.

 | 

Thực hiện Công văn số 1612-CV/TU ngày 14/10/2022 của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang, sáng ngày 20/10/2022, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6  khóa XIII và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh 09 tháng đầu năm 2022,phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang; cùng dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang: Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Xuân Hồng và Nguyễn Trường Thọ; các đồng chí lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ, đảng viên  đang công tác tại VKSND tỉnh Bắc Giang.

Đồng chí Nguyễn Văn Lượng- Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Lượng- Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XIII. Theo đó,  từ ngày 3/10 đến ngày 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 6 để thảo luận, cho ý kiến: Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023- 2025; định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và một số vấn đề về công tác cán bộ, công tác nhân sự… Cũng tại hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe các thông tin về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bắc Giang 09 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2022.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lượng- Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnhđề nghị cấp ủy, đơn vị và cán bộ đảng viên tích cực tuyên truyền, phổ biến rộng rãi kết quả của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bắc Giang 09 tháng đầu năm 2022; đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung thực hiện góp phầnthực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Vũ Tuấn Anh- Phòng 15

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,085,127
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.254.173

    Thư viện ảnh