.

Thứ ba, 30/11/2021 -15:08 PM

Chào mừng Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2021

 | 

DẤU SON MẶT TRẬN!

(Kính tặng cán bộ Mặt trận nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 - 18/11/2021)!

                  Mặt trận ngôi nhà chung rộng mở,

                  Thường trực không nhiều, ít người thôi,

                  Cán bộ tâm sáng đầy nhiệt huyết,

                  Thành viên Mặt trận thật là đông,

                  Hợp nên sức mạnh toàn dân tộc,

                  Đoàn kết toàn dân dựng thành đồng,

                  “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,

                  Thành công, thành công, đại thành công”!

                  Phát huy truyền thống lòng yêu nước,

                  Kêu gọi toàn dân chung nhịp tim.

                  Đất nước ngàn năm pho sử sáng,

                  Sức mạnh toàn dân Mặt trận lo,

                  In dấu bước chân từ mờ sáng,

                  Để tiếng thơ khuya đợi đón về,

                  Mặt trận tuyên truyền toàn dân hiểu,

                  Chống giặc ngoại xâm chẳng xá chi,

                  Thiên tai, dịch bệnh không nao núng,

                  Xây dựng non sông giữ âu vàng,

                  Dệt thêu gấm vóc hồn nước Việt,

                  Ý Đảng, lòng Dân dựng cơ đồ,

                  Việt Nam sánh vai trường quốc tế,

                  Mặt trận đồng bào trọn niềm tin,

                  Rạng danh nước Việt hồn muôn trượng,

                  Tự hào thay con Lạc cháu Rồng!

Hoàng Đức Trình- Cán bộ hưu Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:20,298,750
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.89.204.127

    Thư viện ảnh