.

Thứ hai, 25/10/2021 -16:45 PM

Viện KSND thành phố Bắc Giang triển khai thực hiện “Tháng Dân vận” năm 2021

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 2426/KH-VKS ngày 21/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 28/9/2021 của Thành ủy Bắc Giang về việc triển khai thực hiện các hoạt động “Tháng Dân vận” năm 2021; ngày 04/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10/2021.

Dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị; đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Bí thư chi bộ, Viện trưởng quán triệt mục đích, yêu cầu và những nội dung cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thiết thực hưởng ứng “Tháng Dân vận” năm 2021, cụ thể là:

Mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác dân vận, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được phân công; gắn công tác dân vận với phương châm hành động của Ngành là “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”; đồng thời, thực hiện nghiêm vai trò gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, nhất là người đứng đầu; cán bộ, công chức khi tiếp dân, làm việc với đương sự phải hòa nhã, lắng nghe, tận tình nhằm giải đáp, có quan điểm đầy đủ đối với yêu cầu, đề nghị của người dân theo đúng quy định của pháp luật. Để thực hiện tuyên truyền trực quan, chỉ đạo Đoàn Thanh niên treo khẩu hiệu “Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang thi đua thực hiện “Tháng Dân vận” năm 2021” trước trụ sở cơ quan để nâng cao hiệu quả tuyên truyền đối với cán bộ, công chức và người dân. Kết hợp thực hiện “Tháng Dân vận” năm 2021 với thực hiện Phong trào thi đua “cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Bắc Giang thi đua về  đích sớm” và Đợt thi đua “nước rút” – Chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phát động.

Trong thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận, Viện kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Mô hình “Dân vận khéo” mà đơn vị đã đăng ký với Ban Thường vụ Thành ủy, đó là “Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân thành phố đoàn kết trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm nguyên tắc: Dân chủ, Minh bạch, Công tâm”; lấy hiệu quả công tác dân vận là tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua của mỗi cán bộ, đảng viên hàng năm./.

Ảnh: Chi bộ Viện KSND thành phố tổ chức sinh hoạt chi bộ triển khai “Tháng Dân vận khéo” năm 2021

Ảnh: Thành ủy Bắc Giang Biểu dương điển hình “Dân vận khéo” và phát động ‘Tháng Dân vận” năm 2021

Nguyễn Thị Quyên- VKSND Tp. Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,976,292
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.214.224.207

    Thư viện ảnh