chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập ngành kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2021) !

Chủ nhật, 25/07/2021 -10:04 AM

Nhìn nhận về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 6 tháng đầu năm 2021

 | 

Ngày 19/3/2021, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ-VKS về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá năm 2021. Theo đó, một trong các nhiệm vụ quan trọng là tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trong nhiều năm qua, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các đơn vị trong ngành bằng nhiều biện pháp tích cực, nhất là việc đưa nội dung công tác này vào nghị quyết của Ban cán sự đảng hằng năm để lãnh đạo tổ chức thực hiện.

Năm 2021, Ban cán sự đảng tiếp tục xác định việc tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức. Theo đó, yêu cầu người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị trước hết phải nắm thật vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của ngành, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành công việc ở cơ quan, đơn vị mình; đổi mới trong tư duy, cải tiến phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tác phong,lề lối làm việc; dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm về kết quả công tác của cơ quan, đơn vị mình.

Trong chỉ đạo, điều hành, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị cần chú trọng thực hiệncông tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, thường xuyên (có thể thực hiện hàng tuần, hàng tháng) mà không cần chờ đánh giá theo định kỳ. Việc đánh giá cán bộ trước hết phải căn cứ vào chất lượng, hiệu quả thực hiện các công việc cụ thể được giao, bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác, tránh cào bằng, bình quân chủ nghĩa, người làm nhiều cũng như người làm ít, người làm tốt cũng như người làm chưa tốt…

Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo các đơn vị cần nhận thức thật sự sâu sắc về tầm quan trọng, tính chiến lược của công tác này; phải coi đây là giải pháp căn bản để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cả trước mắt và lâu dài. Trước hết, cùng với việc động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, các đơn vị cần quan tâm thực chất đến công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ trong đơn vị mình thông qua việc phân công, giao việc, giao trách nhiệm thực hiện đi đôi với hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh chung của cả nước, của tỉnh, của ngành gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid- 19, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu, đề ra nhiều giải pháp phù hợp, thiết thực, vượt qua khó khăn và giành được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các mặt công tác. Nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ theo yêu cầu trong Nghị quyết của Quốc hội, hệ thống chỉ tiêu công tác nghiệp vụ của ngành và chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị đề ra cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên, góp phần tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là trước, trong và sau các sự kiện quan trọng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nhiều tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, có nhiều biện pháp cụ thể, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhiều cá nhân nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; có ý thức tổ chức kỷ luật và thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm; ý thức tự nghiên cứu, học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có chuyển biến tích cực…Tinh thần “Trên nêu gương mẫu mực- Dưới tích cực làm theo” đã từng bước đi vào thực tiễn hoạt động của các đơn vị trong ngành.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận thì thấy, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 6 tháng đầu năm 2021 ở các đơn vị trong toàn ngành vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục kịp thời. Qua theo dõi, tổng hợp, đánh giá khái quát kết quả các mặt hoạt động của các đơn vị trong thời gian vừa qua, nổi lên một số biểu hiện như ở một số ít đơn vị, tập thể lãnh đạo chậm đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách điều hành công việc cho phù hợp với yêu cầu mới, tình hình mới; tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành chưa cao; việc nghiên cứu, cập nhật, vận dụng phương pháp mới, cách làm mới khoa học, hiệu quả vào thực tế công tác chưa kịp thời; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu ở một số ít đơn vị chưa được khẳng định rõ nét, tính lan tỏa chưa cao; việc phân định và thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo, quản lý có nơi chưa rõ ràng, đầy đủ; vai trò tham mưu, giúp việc của một số cán bộ cấp phó hiệu quả còn hạn chế; công tác hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ và kỹ năng giải quyết công việc của lãnh đạo đơn vị đối với cán bộ, công chức có lúc chưa thực sự đến nơi, đến chốn; sự phối hợp, cộng tác, tương trợ lẫn nhau của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc còn hạn chế;chưa đề cao tinh thần tự nghiên cứu, học hỏi (nhất là còn tình trạng ngại đọc, ngại hỏi)…

Những tồn tại, hạn chế nêu trêncó nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên nhân cơ bản, chủ yếu vẫn là do một số cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực sự quan tâm và nhận thức một cách đầy đủ về vai trò, mục đích, yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành (nói cách khác là chưa thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả ba mặt hoạt động: Quản lý- Chỉ đạo- Điều hành). Thực trạng tình hình đó không chỉ diễn ra ở cấp tỉnh hay cấp huyện mà thực tế cho thấy ở cấp nào cũng có, chỉ có điều nó diễn ra ở mức độ nào, nhiều hay ít, đậm hay nhạt mà thôi.

Thay cho lời kết, mục đích của bài viết không hướng đến việc phê bình mà thuần túy chỉ là việc tự đánh giá, trao đổi, nhìn nhận những gì đã làm được trong thời gian qua, những gì cần phải làm trong thời gian tới để công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chất lượng, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết của Ban cán sự đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2021./.

Nguyễn Xuân Hồng

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,089,598
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.7.207

    Thư viện ảnh