.

Thứ hai, 27/05/2024 -04:07 AM

Liên ngành Công an- Viện KSND huyện Hiệp Hoà kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã năm 2024

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024, Viện KSND huyện Hiệp Hoà đã chủ động phối hợp với Công an huyện Hiệp Hoà ban hành Kế hoạch số 144/KH- CQĐT ngày 19/02/2024 về hướng dẫn, kiểm tra việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với các đơn vị công an cấp xã. Trong các ngày 12, 13 tháng 3/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành Công an- Viện KSND huyện Hiệp Hòa đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn đối với 06 đơn vị công an cấp xã trên địa bàn gồm: Công an thị trấn Thắng, Công an thị trấn Bắc Lý, Công an xã Lương Phong, Công an xã Hương Lâm, Công an xã Đông Lỗ, Công an xã Mai Trung.

(Ảnh Đoàn kiểm tra, hướng dẫn tại Công an thị trấn Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa)

Sau khi nghe Trưởng Công an các xã, thị trấn được kiểm tra báo cáo tình hình tiếp nhận, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm, Đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan. Kết quả kiểm tra, trong thời thời điểm từ 15/12/2022 đến 15/12/2023, 06 đơn vị Công an cấp xã đã tiếp nhận tổng số 74 tin; đã xác minh ban đầu chuyển Công an huyện 43 tin. Nhìn chung, Công an cấp xã đã cơ bản thực hiện đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017 ngày 29/12/2017, Thông tư liên tịch số 01/2021 ngày 29/11/2021 của Liên ngành Trung ương. Một số đơn vị Công an cấp xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND cấp xã ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng tiếp nhận, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của Công an cấp xã trong công tác này, như việc phân loại một số tin chưa chính xác, thiếu sót trong thực hiện một số thao tác nghiệp vụ khi kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin…Cùng với việc kiểm tra, các thành viên trong đoàn kiểm tra kết hợp trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cán bộ Công an cấp xã phòng tránh vi phạm khi thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận các cuộc kiểm tra, đồng chí Giáp Văn Hùng- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện ghi nhận những kết quả đạt được của Công an các xã, thị trấn, nhấn mạnh việc tiếp nhận, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết toàn bộ vụ việc, vụ án. Vì vậy đề nghị Trưởng Công an, Điều tra viên ở Công an các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA_BQP- BTC-BNN&PTNN -VKSNSTC, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, Thông báo 4432/TB ngày 14/12/2023 của Liên ngành Công an- Viện KSND tỉnh về kết quả Hội nghị chuyên đề “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp nhận giải quyết ban đầu tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã và kiểm sát giải quyết tin báo về tội phạm của Công an cấp xã”, Hướng dẫn tạm thời số 265/HDLN- CA- VKS ngày 22/01/2024 của Liên ngành Công an- Viện KSND tỉnh về công tác phối hợp trong kiểm tra, hướng dẫn việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác tin báo về tội phạm của Công an cấp xã và kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên ở công an cấp xã. Đối với những tồn tại, vi phạm đã được chỉ ra qua kiểm tra, yêu cầu các đơn vị có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh, đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, căn cứ theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe thông báo kết luận, Trưởng Công an các xã, thị trấn được kiểm tra đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục đối với những vi phạm tồn tại, không để xảy ra thiếu sót tương tự trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Thùy- VKSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,407
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh