.

Thứ bảy, 28/01/2023 -10:25 AM

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với UBND huyện Lục Nam trong công tác thi hành án hình sự

 | 

Thông qua công tác kiểm sát thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam thấy trong năm 2022, trên địa bàn huyện Lục Nam xảy 02 trường hợp người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách bị TAND huyện Lục Nam buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, trong khi các năm trước không có trường hợp nào.

Kết quả kiểm sát cho thấy nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách làmột số UBND cấp xãchưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiệncông tác THAHS; sự phối hợp, chỉ đạo giữa Cơ quan THAHS Công an cấp huyện với Ủy ban nhân dân và công an cấp xãở một số nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ; trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sỹ, người được phân công thực hiện nhiệm vụ về THAHS chưa đáp ứng yêu cầu...

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các các quy định củaLuật Thi hành án hình sự, các quy định của pháp luật có liên quan, Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủyvề tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và phòng ngừa những vi phạm, thiếu sót tương tự trong thời gian tới, ngày 22/11/2022, Viện KSND huyện Lục Nam ban hành kiến nghị số 705/KN-VKS đối với Chủ tịch UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giangyêu cầu chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp tăng cường công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối với người đang thi hành án treo; chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là những quy định về nghĩa vụ của người chấp hành án trong thời gian thử thách của án treo, các chế tài khi vi phạm nghĩa vụ; có các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho họ có cơ hội việc làm, thu nhập, sớm tái hòa nhập cộng đồng; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, của Tỉnh ủy, UBND tỉnhcó liên quan đếncông tác thi hành án hình sựtại cộng đồng đối với UBND cấp xã và những người được phân công nhiệm vụ trong lĩnh vực này.

Ngày 28/11/2022, UBND huyện Lục Nam đã ban hành văn bản số 2355/UBND-VP, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát./.

Nguyễn Thanh Bình- VKSND huyện Lục Nam

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,275,380
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.232.179.5

    Thư viện ảnh