.

Thứ ba, 06/12/2022 -23:46 PM

Một số kết quả nổi bật của Viện KSND huyện Lạng Giang thực hiện trong tháng 9/2022

 | 

Tháng 9 hàng năm là thời điểm ngành Tòa án nhân dân và Thi hành án dân sự tổng kết công tác năm nên các chỉ tiêu về công tác của ngành Tòa án và Thi hành án dân sự được tổ chức thực hiện liên tục, trong đó có nhiều chỉ tiêu liên quan đến Viện kiểm sát phải tham gia như xét xử các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại… các phiên họp xét, miễn thi hành án… của Tòa án; việc tổ chức kê biên, cưỡng chế thi hành án… của Chi cục thi hành án dân sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang đã phối hợp tốt với Tòa án nhân dân huyện và Chi cục thi hành án dân sự huyện để thực hiện và tham gia đầy đủ tất cả các vụ việc đảm bảo đúng quy định, có chất lượng và đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang đã chủ trì phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện và Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lạng Giang xây dựng, ký kết các Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án; trực tiếp tiến hành kiểm sát việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lạng Giang; trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với 3 xã trên địa bàn huyện Lạng Giang, cụ thể như sau:

Ngày 05/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lạng Giang, Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang và Ban Thường trực Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạng Giang ký Quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát liên ngành về công tác tổ chức thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang, Toà án nhân dân huyện Lạng Giang và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạng Giang, ký Quy chế phối hợp trong việc giao nhận bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp huyện và quyết định về thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Ngày 22/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạng Giang trự tiếp tiến hành kiểm tra việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Lạng Giang.

Ngày 26/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang phối hợp cùng với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lạng Giang, Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang và Ban Thường trực Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lạng Giang trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng đối với UBND các xã Nghĩa Hưng, Quang Thịnh và Yên Mỹ thuộc huyện Lạng Giang.

Ngoài ra, ngày 22/9/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang tiếp tục ban hành Kiến nghị tổng hợp vi phạm trong giai đoạn kiểm sát điều tra các vụ án hình sự đối với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang và ngày 30/9/2022 ban hành Kiến nghị vi phạm trong quá trình kiểm sát thường xuyên đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Lạng Giang.

Với kết quả đã thực hiện được nêu trên của đơn vị trong tháng 9/2022, cùng với kết quả trước đó của đơn vị, đến nay Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang đã cơ bản hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu công tác theo kế hoạch số 136/KH-VKS ngày 17/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và Nghị quyết số 21-NQ/BCSĐ-VKS ngày 03/3/2022 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã đề ra. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để hoàn thành hơn nữa những nhiệm vụ, kế hoạch và các giải pháp nâng cao chất lượng công tác theo Nghị quyết của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đề ra trong năm 2022./.

Một số hình ảnh các hoạt động kiểm sát của VKSND huyện Lạng Giang:

Phạm Văn Tuân- VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,771,670
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh