.

Thứ tư, 07/12/2022 -00:02 AM

Viện KSND thành phố Bắc Giang phối hợp với Tòa án tăng cường xét xử trực tuyến

 | 

Năm 2022, VKSND thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang tăng cường xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và đạt được kết quả tích cực.

Thực hiện Kế hoạch công tác số 136/KH-VKS ngày 17/01/2022 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang trong đó có yêu cầu phối hợp với Tòa án cùng cấp xét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và phối hợp tổ chức phiên tòa trực tuyến để rút kinh nghiệm trong ngành.

Toàn cảnh tại phiên tòa trực tuyến

Viện KSND thành phố Bắc Giang đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch nêu trên và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022 của đơn vị. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này, VKSND thành phố Bắc Giang đã đề ra những giải pháp cơ bản như sau:

- Tổ chức quán triệt cho Kiểm sát viên nghiên cứu các nội dung tại Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05 ngày 15/12/2021 của TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến.

- Định kỳ cuối tháng, lãnh đạo đơn vị chủ động trao đổi với lãnh đạo Tòa án cùng cấp để kiểm tra, rà soát và thống nhất lựa chọn các vụ án hình sự có đủ điều kiện xét xử trực tuyến để Tòa án xây dựng lịch phiên tòa và tổ chức phối hợp thực hiện. Đưa chỉ tiêu xét xử trực tuyến là một trong những nội dung thảo luận, đánh giá kết quả phối hợp tại các cuộc họp giao ban liên ngành định kỳ.

- Kiểm sát viên chủ động số hóa hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn truy tố, chuẩn bị đầy đủ các tài liệu có ý nghĩa chứng minh tội phạm nhất là những vụ án có thu giữ được hình ảnh camera để trình chiếu tại phiên tòa, đảm bảo phục vụ tốt cho Kiểm sát viên khi xét xử trực tuyến.

- Thông qua xét xử trực tuyến kết hợp việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm chung trong ngành và tự rút kinh nghiệm trong đơn vị.

Kết quả đạt được: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 25/9/2022,Việnkiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giangxét xử trực tuyến theo Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội tổng số 51 vụ án hình sự và 01 vụ án hôn nhân gia đình. Trong đó có 01 vụ án được xét xử trực tuyến rút kinh nghiệm trong toàn quốc ngày 08/01/2022 được Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang đánh giá cao.

Thông qua kiểm tra, đánh giá kết quả thấy các vụ án được xét xử trực tuyến đều đảm bảo đủ điều kiện, đúng trình tự, thủ tục, yêu cầu, nguyên tắc cơ bản của tố tụng, đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư liên tịch số 05 ngày 15/12/2021 của TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP; không có vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung; các quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, bị hại và đương sự được đảm bảo đúng quy định của pháp luật như các phiên tòa thông thường.

Trong thời gian tới, VKSND thành phố Bắc Giang tiếp tục tăng cường phối hợp Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang xét xử trực tuyến Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác./.

Nguyễn Mạnh- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,771,782
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.52.167

    Thư viện ảnh