.

Thứ sáu, 01/12/2023 -19:27 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, kiểm tra việc thực hiện kiến nghị tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, hoàn thành chỉ tiêu công tác của năm 2022

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và các Quyết định số 2209/QĐ-VKS, số 2210/QĐ-VKS cùng ngày 16/9/2022 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang; ngày 26 tháng 9 năm 2022, Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thời điểm từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/9/2022 và kiểm tra việc thực hiện kiến nghị tại Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang. Đoàn kiểm sát do đồng chí Ngô Thị Vân Anh - Phó Chánh thanh tra làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Trong thời điểm kiểm sát, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Công an tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 07 đơn khiếu nại về hoạt động tư pháp. Qua trực tiếp kiểm sát cho thấy: đơn vị đã có sự chỉ đạo, phân công việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; đã mở sổ theo dõi và lập hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BQP-BTP ngày 10/8/2005 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.

Khi thụ lý giải quyết đều ban hành thông báo việc tiếp nhận, thụ lý gửi công dân và VKSND tỉnh Bắc Giang; Ban hành quyết định phân công Điều tra viên xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; Sau khi được phân công, Điều tra viên đều xây dựng kế hoạch xác minh, báo cáo kết quả xác minh và đề xuất hướng giải quyết; kết thúc việc giải quyết ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo; quyết định giải quyết được gửi cho người khiếu nại, tố cáo và VKSND tỉnh Bắc Giang. Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo được thiết lập riêng, tài liệu được đánh số bút lục và lưu trữ theo quy định.

Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang hoàn toàn nhất trí với những đánh giá, nhận xét của Đoàn kiểm sát và tiếp tục thực hiện hiệu quả  công tác này trong thời gian tới.

Qua kiểm tra việc thực kiến nghị trong Kết luận trực tiếp kiểm sát số 2818/KL-VKS ngày 02/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, thấy: Ngay sau khi nhận được kiến nghị, ngày 08/11/2021 Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và có văn bản thông báo kết quả thực hiện đến VKSND tỉnh. Như vậy, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã nghiêm túc thực hiện kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Như vậy tính đến nay, Thanh tra - Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện tiến hành 02 cuộc trực tiếp kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp đối với Cơ quan điều tra; ban hành 01 Yêu cầu Tòa án nhân dân huyện về việc tự kiểm tra và thông báo kết quả; Đã ban hành 03 văn bản kiến nghị về việc khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; Đã hoàn thành chỉ tiêu trong công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp./.

Nguyễn Việt Anh- Thanh tra - Khiếu tố, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,577,845
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.239.2.192

    Thư viện ảnh