.

Thứ ba, 04/10/2022 -14:55 PM

VKSND tỉnh Bắc Giang kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2022

 | 

Đặc xá là chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhằm khuyến khích họ tích cực phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội.

Ngày 01/7/2022, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022 (viết tắt là Quyết định số 766) nhân dịp Quốc khánh 2/9. Sau khi Quyết định nêu trên được công bố, ngày 05/7/2022, Viện KSND tối cao đã có Văn bản số 2315/VKSTC-V8 về việc triển khai thực hiện công tác kiểm sát việc xét đặc xá trong ngành KSND.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của Viện KSND trong việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định tại Điều 30 Luật Đặc xá và điểm e mục 1 phần V Hướng dẫn số 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/2022 của Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2022 (viết tắt là Hướng dẫn số 73), Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Văn bản số 1581/VKS-P8 yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành tổ chức nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định về đặc xá đến toàn thể công chức, Kiểm sát viên.

Căn cứ  chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ban hành quyết địnhtrực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá của Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở báo cáo kết quả việc rà soát, lập danh sách đặc xá năm 2022 của Trại tạm giam, trong tổng số 111 phạm nhân (nam: 99;  nữ: 12) đang chấp hành án tại Trại có 10 phạm nhân đủ điều kiện đặc xá; 101 phạm nhân không đủ điều kiện đặc xá. Trong số 10 phạm nhân có đủ điều kiện đặc xá, Trại tạm giam đã lập hồ sơ đề nghị đặc xá đối với 05 phạm nhân; còn 05 phạm nhân Trại không lập hồ sơ đề nghị đặc xá, với lý do: 03 phạm nhân không có phiếu lý lịch tư pháp xác nhận không có án tích, giấy xác nhận hoặc quyết định xóa án tích của Tòa án có thẩm quyền trong hồ sơ và02 phạm nhân có đơn đề nghị không xét đặc xá.

Ngày 14/7/2022, Viện KSND tỉnh Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2022 của Trại tạm giam. Căn cứ vào kết quả kiểm sát, đã ban hành kết luận đề nghị Trại tạm giam lập hồ sơ đề nghị đặc xá cho 04 phạm nhân và đề nghị loại khỏi danh sách đề nghị đặc xá đối với 01 phạm nhân (lý do hành vi phạm tội của phạm nhân có tính chất côn đồ).

Để đảm bảo hồ sơ được thiết lập chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, trước khi Tổ thẩm định liên ngành kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá, ngày 20/7/2022, Viện KSND tỉnh Bắc Giang tiếp tục tiến hành kiểm sát 04 hồ sơ đề nghị đặc xá do Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang lập. Qua kiểm sát, đã phát hiện 01 phạm nhân không đủ điều kiện đặc xá (sử dụng ma túy) nên đã ban hành Văn bản số 1672/YC-VKS-P8 ngày 20/7/2022 yêu cầu Giám thị Trại tạm giam và Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá- Công an tỉnh Bắc Giang loại khỏi danh sách lập hồ sơ đề nghị đặc xá năm 2022 đối với phạm nhân này.

Ngày 21/7/2022, Tổ thẩm định liên ngành đã kiểm tra, thẩm định hồ sơ đặc xá năm 2022, kết quả thống nhất với quan điểm của Viện KSND tỉnh Bắc Giang./.

Vũ Thanh Tùng- Phòng 8, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:23,162,906
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.238.49.228

    Thư viện ảnh