.

Thứ sáu, 01/07/2022 -20:47 PM

Viện KSND huyện Việt Yên kết thúc đợt kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự và thi hành án dân sự tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác số 136/KH-VKS ngày 17/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch công tác số 21/KH-VKS ngày 20/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn và Công văn 421-CV/HU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy Việt Yên về việc thực hiện Chỉ thị 04 trên địa bàn huyện; trong thời gian từ ngày 17/5/2022 đến ngày 24/5/2022, Viện KSND huyện Việt Yên đã tiến hành trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự và thi hành án dân sự tại 17 UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Việt Yên.

Đoàn kiểm sát gồm có Đồng chí Đoàn Thế Đức- Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên- Trưởng đoàn cùng các thành viên gồm Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Tòa án nhân dân huyện và Cơ quan Thi hành án hình sự- Công an huyện Việt Yên phối hợp cùng tham gia trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự và thi hành án dân sự tại UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Trong các buổi làm việc Đại diện Đoàn kiểm sát đồng chí Đoàn Thế Đức- Phó Viện trưởng Viện KSND huyện Việt Yên-Trưởng đoàn đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp đối với 17 UBND cấp xã, thị trấn. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn báo cáo số liệu, tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và thi hành án dân sự của UBND. Đoàn kiểm sát đã tiến hành nghiên cứu, kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác quản lý đối với người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, hoãn chấp hành án phạt tù và xác minh các trường hợp chưa có điều kiện thi hành án dân sự trên địa bàn UBND các xã, thị trấn.

Qua báo cáo của UBND cấp xã và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách liên quan Đoàn kiểm sát nhận thấy UBNDcác xã, thị trấn về cơ bản làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thi hành án và các tài liệu liên quan, mở sổ sách theo dõi, đầy đủ theo quy định của Luật thi hành án hình sự và Thông tư số 65/2019/TT-BCA ngày 28/11/2019 của Bộ Công an hướng dẫn về thi hành án hình sự tại cộng đồng. Bên cạnh các kết quả đạt được, qua kiểm tra thấy các xã, thị trấn còn một số thiếu sót trong việc theo dõi, quản lý hồ sơ thi hành án, cụ thể: Hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng như án treo, cải tạo không giam giữ... (một số hồ sơ quyết định phân công người giám sát, giáo dục không ghi số, ngày; một số biên bản làm việc, bản tự nhận xét của bị án không ghi đầy đủ các thông tin, ngày tháng...) đã được chỉ ra và khắc phục ngay. Tại các UBND về công tác thi hành án dân sự đã có sự phân công cán bộ tiếp nhận các văn bản thông báo, quyết định của Cơ quan Thi hành án dân sự về việc người phải thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành án và tiến hành niêm yết công khai theo quy định.

Tại các buổi làm việc Đoàn kiểm sát cũng đã tiến hành tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho những người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, giải thích cho các bị án biết về quyền và nghĩa vụ của người chấp hành án tại địa phương. Qua đó giúp họ hiểu biết thêm về những quyền lợi mà mình được hưởng và nghĩa vụ mà họ phải thực hiện trong thời gian chấp hành án tránh mắc phải những vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách để họ chấp hành tốt hơn.

Kết thúc các buổi kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo kết luận, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đều nhất trí với nội dung dự thảo kết luận./.

Triệu Thị Yến- Viện KSND huyện Việt Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:22,324,815
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.201.96.43

    Thư viện ảnh