.

Thứ sáu, 01/07/2022 -21:05 PM

Viện KSND huyện Lục Ngạn kiến nghị khắc phục, phòng ngừa vi phạm đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Lục Ngạn, Bắc Giang II

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân 2022 và Kế hoạch công tác số 136/KH-VKS ngày 17/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang. Ngay từ đầu năm công tác, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã tích cực triển khai thực hiện công tác ban hành kiến nghị.

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn nhận thấy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Lục Ngạn, Bắc Giang II đã có vi phạm, thiếu sót trong việc lập hồ sơ cho vay vốn.

Ngày 17/10/2016 Ngân hàng (bên A) có ký kết hợp đồng tín dụng với ông Hoàng Văn An (bên B). Tại Điều 4 của hợp đồng trên đã quy định: Mỗi lần nhận tiền vay bên B cùng bên A lập giấy nhận nợ. Giấy nhận nợ là một phần không thể tách rời của hợp đồng tín dụng.

Tại giấy nhận nợ kiêm báo cáo đề xuất giải ngân ngày 17/10/2016 của khách hàng Hoàng Văn An có các nội dung thể hiện:

Phần báo cáo đề xuất giải ngân người quản lý khoản vay ông Vũ Xuân Đức đã ký tên đề nghị  giải ngân 200.000.000đ; người kiểm soát khoản vay ông Hoàng Văn Trung ký tên đồng ý đề xuất của ông Đức, đề nghị giám đốc phê duyệt giải ngân.

Phần phê duyệt của giám đốc có chữ ký của ông Hoàng Văn Trung; phần khách hàng nhận nợ có chữ ký An, chữ viết Hoàng Văn An; chữ ký Lâm, chữ viết Hứa Thị Lâm.

 Nhưng bà Lâm có lời khai không thừa nhận đã ký tên trong giấy nhận nợ. Tại Kết luận giám định số 1414/KL-KTHS ngày 10/9/2021 và Công văn về việc đính chính kết luận giám định số 1416/KTHS ngày 12/9/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã kết luận chữ ký Lâm và chữ viết Hứa Thị Lâm trong giấy nhận nợ không phải là chữ ký, chữ viết của bà Lâm.

Như vậy, Ngân hàng chỉ ký hợp đồng tín dụng với cá nhân ông An. Hợp đồng tín dụng không thể hiện ông An được vợ là bà Lâm ủy quyền ký hợp đồng tín dụng. Ngân hàng không ký hợp đồng tín dụng với bà Lâm, không có tài liệu thể hiện việc giao tiền cho bà Lâm. Khi giao tiền cho ông An, lập giấy nhận nợ kiêm báo cáo đề xuất giải ngân, ngày 17/10/2016 ngân hàng đã không thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc người nhận nợ ký tên. Dẫn đến việc trong giấy nhận nợ phần khách hàng nhận nợ có chữ ký Lâm, chữ viết Hứa Thị Lâm. Nhưng thực tế không phải là do bà Lâm ký và viết. Hậu quả là Ngân hàng phải rút yêu cầu khởi kiện bà Lâm phải trả nợ, làm ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ của Ngân hàng.

Việc Ngân hàng lập hồ sơ cho ông An vay tiền như đã nêu trên là không đúng hướng dẫn cho vay theo hạn mức tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh quy mô nhỏ trong hệ thống ngân hàng nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 889/QĐ-NHNo-HSX ngày 29/8/2014.

Để khắc phục, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động cho vay vốn của Ngân hàng. Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang kiến nghị Giám đốc Ngân hàng nông nghiệp, chi nhánh huyện Lục Ngạn, Bắc Giang II thực hiện các nội dung sau: Chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm thiếu sót khi lập hồ sơ cho vay vốn nêu trên; Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra việc cho vay vốn tín dụng; Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về cho vay và quản lý hồ sơ vay vốn trong hệ thống Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nhằm phòng ngừa vi phạm xảy ra.

Việc thực hiện công tác kiến nghị góp phần nâng cao vị trí vai trò của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong thời gian tới, Viện KSND huyện Lục Ngạn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện tốt công tác kiến nghị phòng ngừa./.

Nguyễn Thị Lệ Thủy- VKSND huyện Lục Ngạn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:22,324,885
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.201.96.43

    Thư viện ảnh