.

Thứ sáu, 01/07/2022 -20:39 PM

Viện KSND huyện Lục Ngạn công bố kết luận trực tiếp kiểm sát tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn

 | 

Thực hiện quyết định số 01/QĐ-VKS ngày 01/4/2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn, từ ngày 18/4 đến 29/4/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Ngạn tiến hành trực tiếp kiểm sát, giám sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn. Ngày 11/5/2022, kết thúc kiểm sát VKSND huyện Lục Ngạn đã công bố kết luận.

Toàn cảnh tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn kiểm sát, đồng chí Đặng Thị Hiền, Trưởng đoàn thông qua Kết luận trực tiếp kiểm sát. Trên cơ sở kiểm tra việc lập, quản lý, sử dụng sổ sách; việc thụ lý, ra quyết định và tổ chức thi hành án; bảo quản, xử lý vật chứng; công tác tài chính, kế toán về thi hành án…Đoàn kiểm sát ghi nhận quá trình tổ chức thi hành án, nhìn chung Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn và Chấp hành viên đã thực hiện đúng theo quy định pháp luật về thi hành án dân sự. Việc ban hành và gửi các quyết định, văn bản về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc chưa có điều kiện thi hành kịp thời và theo quy định của pháp luật đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác thi hành án dân sự ở địa phương, từ đó ý thức chấp hành pháp luật về thi hành án dân sự của cá nhân, tổ chức được nâng lên; trình tự, thủ tục tổ chức thi hành án đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật, hạn chế vi phạm trong công tác thi hành án dân sự; hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn kiểm sát cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc vi phạm về thời hạn xác minh điều kiện thi hành án; vi phạm về thời hạn thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản nộp ngân sách nhà nước, vi phạm chưa thực hiện việc đối chiếu, kiểm kê vật chứng và tổ chức thi hành ánvẫn còn nhiều thiếu sót…

Để kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những vi phạm, Đoàn kiểm sát kiến nghị Chi cục trưởng cần tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót được nêu trong Kết luận; yêu cầu các Chấp hành viên kiểm tra hồ sơ, thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lục Ngạn nhất trí với nội dung Kết luận; đồng thời, đề ra các biện pháp nhằm sớm khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong thời gian tới.

Vương Văn Phong- Viện KSND huyện Lục Ngạn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:22,324,791
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.201.96.43

    Thư viện ảnh