.

Thứ ba, 30/11/2021 -16:15 PM

Lãnh đạo Viện KSND thành phố Bắc Giang tích cực thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa

 | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 và chỉ tiêu về việc lãnh đạo Viện trực tiếp tham gia xét xử. Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 16/11/2021, lãnh đạo Viện KSND thành phố Bắc Giang đã trực tiếp tham gia xét xử nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, trong đó có 01 phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến trong Ngành và nhiều phiên tòa tự rút kinh nghiệm.

Toàn cảnh tại phiên tòa

Quán triệt tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, chia sẻ công việc cùng các Kiểm sát viên, trong thời điểm các đồng chí lãnh đạo Viện KSND thành phố đã trực tiếp THQCT, kiểm sát xét xử 29 vụ/202 vụ án hình sự; kiểm sát việc giải quyết, tham gia phiên tòa 36 vụ/248 vụ án dân sự, kinh doanh thương mại (chiếm tỷ lệ 14,4% số vụ án hình sự và 14,5% số vụ dân sự, kinh doanh thương mại Tòa án đưa ra xét xử). Trong đó đồng chí Viện trưởng trực tiếp xét xử 10 vụ án hình sự và 07 vụ án dân sự.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên luôn thể hiện bản lĩnh bình tĩnh, tự tin, tác phong chững trạc và thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Đối với các vụ án hình sự, Kiểm sát viên đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, chủ động xét hỏi để làm rõ các tình tiết liên quan tới vụ án, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng đúng trọng tâm để làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm; phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo, đặc điểm nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Đối với các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, Kiểm sát viên đã nghiên cứu hồ sơ, phân tích, tổng hợp toàn bộ tài liệu, chứng cứ; chuẩn bị đầy đủ bản dự kiến hỏi và các tình huống tại phiên tòa, bản phát biểu ý kiến tại phiên tòa. Trên cơ sở những phân tích, đề nghị của Kiểm sát viên thì Hội đồng xét xử đều tuyên án phù hợp với mức đề nghị của Viện kiểm sát.

Thông qua việc lãnh đạo trực tiếp tham gia xét xử các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, vừa đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị, đồng thời cũng là cơ hội để các đồng chí cán bộ trẻ trong đơn vị học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ tại chỗ theo Nghị quyết của Ban Cán sự đảng về thực hiện nhệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021./.

Hoàng Văn Đĩnh- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:20,299,300
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.89.204.127

    Thư viện ảnh