.

Thứ ba, 30/11/2021 -16:50 PM

Viện KSND thành phố Bắc Giang trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và việc thực hiện Chỉ thị số 04 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang

 | 

Thực hiện Hướng dẫn số 140/HD-VKS-P8 ngày 19/01/2021 của VKSND tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch công tác của VKSND thành phố năm 2021, vừa qua VKSND thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Thường trực UBMTTQ thành phố Bắc Giang trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự  Công an thành phố (CQTHAHS); đồng thời, phối hợp với Tòa án nhân dân và CQTHAHS kiểm tra kết quả công tác THAHS tại UBND cấp xã theo Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Về kết quả trực tiếp kiểm sát: Cơ quan thi hành án hình sự (THAHS) thành phố Bắc Giang đã tham mưu có hiệu quả để thực hiện việc quản lý, chỉ đạo công THAHS trên địa bàn, chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố; ban hành các kế hoạch tăng cường quản lý, phổ biến giáo dục pháp luật đối tượng THAHS tại cộng đồng; Cơ quan THAHS thành phố cũng đã chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể đối với từng địa bàn và tham mưu cho UBND cấp xã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TU. Trong thời gian vừa qua, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên đối với các bị án có án phạt tù đang tại ngoại hết thời gian tự nguyện, các bị án hết thời hạn được hoãn mà không được tiếp tục hoãn Cơ quan THAHS thành phố vẫn đảm bảo thực hiện đúng theo quy định trong việc tổ chức xác minh để kịp thời đôn đốc, áp giải đi chấp hành án (đã vận động, đôn đốc chấp hành án đối với 45 bị án và tiến hành áp giải đối với 02 bị án đi chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Giang). Việc phối hợp giữa Cơ quan THAHS thành phố với UBND các xã, phường, với Tòa án, Viện kiểm sát trong việc lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo được quan tâm, thực hiện có hiệu quả (có 46 người chấp hành án treo được rút ngắn thời gian thử thách). Trong thời điểm kiểm sát, Cơ quan THAHS thành phố không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về thi hành án hình sự.  

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã đạt được nêu trên, qua trực tiếp kiếm sát, Đoàn kiểm sát thấy trong thời điểm kiểm sát Cơ quan THAHS thành phố còn có một số tồn tại, thiếu sót trong việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với công an cấp xã, việc quản lý hồ sơ thi hành án treo và cải tạo không giam giữ chưa đầy đủ... .

Kết thúc kiểm sát, VKSND thành phố đã ban hành kết luận trong đó có kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS thành phố cần tiếp tục tăng cường giám sát, giáo dục các bị án; quản lý chặt chẽ hồ sơ, sổ sách, cập nhật đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác giám sát, giáo dục bị án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ…, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác thi hành hình sự nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này./.

* Về kết quả kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU: Căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, Liên ngành thành phố đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 18- KH/TU ngày 13/5/2021 để thực hiện Chỉ thị, đồng thời, yêu cầu công an các xã, phường tham mưu cho UBND cùng cấp thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm liên quan đến công tác THAHS và tài hòa nhập cộng đồng. Trong các ngày 21 và 22/10/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành do VKSND thành phố chủ trì đã tiến hành kiểm tra tại UBND phường Trần Nguyên Hãn, phường Mỹ Độ và xã Đồng Sơn. Kết quả kiểm tra thấy rằng UBND các xã, phường được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt các yêu cầu của Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong việc quản lý, giám sát, giáo dục đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; UBND các xã, phường cơ bản làm tốt công tác tiếp nhận hồ sơ thi hành án và các tài liệu liên quan, mở sổ sách theo dõi, đầy đủ theo quy định. Bên cạnh các kết quả đạt được, qua kiểm tra thấy các xã, phường còn một số thiếu sót trong việc theo dõi, quản lý hồ sơ thi hành án, cụ thể: Hồ sơ quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng (án treo, cải tạo không giam giữ...), người được hoãn chấp hành án có hồ sơ còn chưa chặt chẽ, đầy đủ theo quy định (thiếu thông tin trong tài liệu, sắp xếp tài liệu lẫn lộn, thiếu quyết định phân công người giám sát, giáo dục; một số quyết định phân công ghi sai điều luật áp dụng; một số biên bản làm việc, bản cam kết không ghi ngày tháng...). Kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra cũng đã ban hành kết luận theo quy định./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Nguyễn Mạnh- VKSND thành phố Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:20,299,520
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.89.204.127

    Thư viện ảnh