.

Thứ năm, 27/01/2022 -11:38 AM

Hiệu quả từ việc ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Lạng Giang

 | 

Ngày 13/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Quy chế đã quy định rõ nguyên tắc, phương thức phối hợp; trách nhiệm và thời hạn chuyển giao, sao chụp tài liệu; việc cung cấp thông tin, trao đổi quan điểm giải quyết… Kể từ sau khi ký Quy chế đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang đã thực hiện nghiêm các quy định như:

- Đối với những tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố có dấu hiệu phức tạp, nhạy cảm... trước khi thụ lý, Cơ quan điều tra đều có trao đổi, thông tin trước về nội dung vụ việc với Viện kiểm sát để cùng nghiên cứu, đánh giá tính chất phức tạp, phân công kiểm sát viên phù hợp, đề ra hướng thu thập tài liệu giải quyết kịp thời, chính xác, khách quan, toàn diện và triệt để; 

- Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra  đều đã gửi các Quyết định phân công, thông báo thụ lý kèm theo toàn bộ tài liệu (bản gốc) thu thập được (có bảng kê tài liệu kèm theo) cho Viện kiểm sát;

- Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ trong quá trình thụ lý giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, trong thời hạn không quá 05 ngày Cơ quan điều tra đều đã kịp thời cung cấp và chuyển cho Viện kiểm sát;

- Trước khi Cơ quan điều tra ra Quyết định giải quyết tin báo (Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ giải quyết), Cơ quan điều tra đều có trao đổi, thống nhất với Viện kiểm sát; …

Ngoài ra Quy chế cũng quy định rõ trách nhiệm của Viện kiểm sát sau khi tiếp nhận thông tin, tài liệu của Cơ quan điều tra chuyển đến phải kịp thời nghiên cứu, sao chụp tài liệu, đề ra yêu cầu kiểm tra xác minh và chuyển trả lại tài liệu cho Cơ quan điều tra; kịp thời cho ý kiến, quan điểm khi Cơ quan điều tra trao đổi quan điểm giải quyết.

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang và Viện kiểm sát nhân dân huyện Lạng Giang ký Quy chế phối hợp trong công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đã góp phần thuận lợi cho việc phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện các thao tác nghiệp vụ trong quá trình thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kết quả đến nay: Các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang thụ lý giải quyết đều đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; đúng thời hạn, các Quyết định giải quyết đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định; không xảy ra trường hợp bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội./.

Phạm Văn Tuân-VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:21,028,331
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.92.164.9

    Thư viện ảnh