.

Thứ ba, 30/11/2021 -15:21 PM

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn sử dụng phần mềm excel trong việc theo dõi, quản lý thông tin của cán bộ, công chức và người lao động

 | 

Ngày 14/10/2021, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và hướng dẫn sử dụng phần mềm excel trong việc theo dõi, quản lý thông tin của cán bộ, công chức và người lao động.

Hội nghị tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu VKS tỉnh đến các điểm cầu tại 10 VKS huyện, thành phố. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu VKS tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh Bắc Giang; đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các phòng thuộc VKSND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, cán bộ công tác kế toán của các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Bắc Giang đã trình bày Chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát Bắc Giang”.

Theo đó, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát Bắc Giang trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác của từng đơn vị, đã đề ra các biện pháp thiết thực, bảo đảm thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Qua phong trào thi đua, chất lượng các mặt công tác kiểm sát đã có những chuyển biến tích cực; xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng của ngành Kiểm sát Bắc Giang trong những năm qua vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Trên cơ sở đó, Chuyên đề đã nêu ra 05 nhóm giải pháp chung và 03 giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Thế Anh- Chánh Văn phòng VKSND tỉnh trình bày Chuyên đề: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát Bắc Giang”.

Hội nghị cũng đã phổ biến, quán triệt Quy chế hoạt động và Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua của cụm, khối thi đua ngành Kiểm sát Bắc Giang (ban hành theo Quyết định số 2631/QĐ-VKS và Quyết định số 2632/QĐ-VKS ngày 08/10/2021 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang); đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện gắn kết việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người lao động với việc bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm. Theo đó:

- Quy chế tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua của ngành Kiểm sát Bắc Giang gồm 3 Chương (16 Điều) thay thế cho Quy chế hoạt động số 61 ngày 04/5/2020. Ngoài một số nội dung bãi bỏ để đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành thì Quy chế bổ sung thêm một số nội dung cụ thể về: Nhiệm vụ của Trưởng, phó cụm, khối thi đua và các đơn vị thành viên; Nguyên tắc và phương pháp chấm điểm; Hình thức bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua; Các trường hợp không xét thi đua, khen thưởng, v.v..

-Trên cơ sở bám sát các tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua trong ngành KSND (ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ-VKSTC ngày 25/11/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao), Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang và Nghị quyết của Ban cán sự đảng về lãnh đạo nhiệm vụ đột phá năm 2021. Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua ngành Kiểm sát Bắc Giang, bao gồm 04 bảng, trong đó Bảng 1: Tiêu chí chấm điểm, xếp loại Cụm thi đua VKSND huyện, thành phố; các Bảng 2, 3, 4 tương ứng với Tiêu chí chấm điểm, xếp loại khối thi đua số 1 (VP, TC, TTra-KT), Khối thi đua số 2 (các Phòng 1, 2, 3, 7) và Khối thi đua số 3 (các Phòng 8, 9, 10). Kết cấu mỗi bảng bao gồm 04 phần:

          + Phần A- Chỉ tiêu công tác chuyên môn (500 điểm đối với Cụm thi đua và 200 điểm đối với Khối thi đua)

          + Phần B- Công tác khác (120 điểm đối với Cụm thi đua và 80 điểm đối với Khối thi đua)

          + Phần C- Điểm thưởng

          + Phần D- Điểm trừ.

Đ/c Dương Mạnh Hùng- Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh trình bày Quy chế hoạt động và Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua của cụm, khối thi đua ngành Kiểm sát Bắc Giang.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Bắc Giang giới thiệu về cách khai thác, sử dụng phần mềm Microsoft Excel và tiện ích “Sort & Filter = Lọc dữ liệu” trong phần mềm Microsoft Excel đối với việc theo dõi, quản lý thông tin về cán bộ, công chức.

Đ/c Hoàng Văn Thắng- Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh hướng dẫn sử dụng phần mềm Excel để theo dõi, quản lý thông tin về cán bộ, công chức

Hình ảnh tại các điểm cầu VKSND cấp huyện

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng tổng hợp và Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh đã góp phần tổ chức thành công Hội nghị; đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, chỉ ra những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới đảm bảo công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất và hiệu quả; đồng thời đề nghị các đơn vị trong ngành Kiểm sát Bắc Giang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng các khâu công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hải Anh - VPTH

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:20,298,872
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.89.204.127

    Thư viện ảnh