.

Thứ năm, 27/01/2022 -13:16 PM

Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Toà án - Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Giang kiểm tra, giám sát liên ngành về công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng tại huyện Lạng Giang

 | 

Thực hiện Quyết định số 2369/QĐ-VKS, ngày 15/9/2021 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang và Kế hoạch số 2370/KH-LN, ngày 15/9/2021 của Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Toà án - UBMTTQ tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 26/9/2021 Đoàn kiểm tra liên ngànhdo đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại huyện Lạng Giang.

Hình ảnh tại buổi làm việc

Kết quả kiểm tra cho thấy, Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Toà án nhân dân huyện Lạng Giang đã quán triệt triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 07/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng. Từng cơ quan đã ban hành Kế hoạch triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình đảm bảo thực chất, hiệu quả. Liên ngành huyện Lạng Giang đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch số 24-KH/HU ngày 10/5/2021 để thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU một cách cụ thể, sâu rộng đến từng cơ quan, đơn vị trong huyện cũng như UBND các xã, thị trấn. Liên ngành đã thực hiện tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát UBND các xã, thị trấn về thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng; thành lập đoàn liên ngành trực tiếp kiểm tra tại 03 xã, thị trấn. Qua đó công tác thi hành án hình sự tái hoà nhập cộng đồng đã có một số chuyển biến tích cực, hạn chế vi phạm hơn các năm trước; đã giới thiệu được một số người chấp hành án trở về địa phương tìm việc làm tại các Công ty trên địa bàn huyện Lạng Giang, tham gia vào hợp tác xã sản xuất tại thị trấn Kép...

Tuy nhiên, trong công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn huyện Lạng Giang vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh thẳng thắn chỉ ra để cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp khắc phục. Trong phần thảo luận, Liên ngành huyện Lạng Giang đã nghiêm túc tiếp thu những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó viện trưởngVKSND tỉnh Bắc Giang, Trưởng đoàn đã ghi nhận kết quả công tác của Liên ngành huyện Lạng Giang trong công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng. Đồng thời đề nghị Liên ngành huyện Lạng Giang nghiêm túc tiếp thu và phối hợp để đề ra các biện pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu ra. Tiếp tục phát huy những ưu điểm, sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng ngành để thực hiện tốt hơn nữa về công tác thi hành án hình sự và tái hoà nhập cộng đồng./.

Bùi Việt Hùng- VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:21,029,207
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.92.164.9

    Thư viện ảnh