.

Thứ ba, 15/06/2021 -17:11 PM

Viện KSND thành phố Bắc Giang ký Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

 | 

Thực hiện Công văn số 160-CV/TU ngày 21/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 03/6/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã ký Chương trình phối hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm giai đoạn 2021 - 2026 theo Quyết định 238-QĐ/TW ngày 20/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự Lễ ký có đồng chí Hoàng Ngọc Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; đồng chí Trịnh Ân - Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố và đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện KSND thành phố. Chương trình phối hợp nhằm tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo của Đảng, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Nhà nước. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc phối hợp được thực hiện bằng nhiều phương thức linh hoạt trên cơ sở tuân thủ đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

Nội dung phối hợp tập trung vào công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về kết quả thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho cấp ủy đảng chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm; các nội dung đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; khi xét xử các vụ án có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả mạo, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình phối hợp cũng đã xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm khi thực thi pháp luật, triển khai các nhiệm vụ phát triển khinh tế - xã hội trên địa bàn hoặc khi giải quyết các vụ, việc “nhạy cảm”, “phức tạp” có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự … Để kịp thời định hướng dư luận xã hội và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, khi thụ lý giải quyết các vụ, việc “phức tạp”, “nhạy cảm” theo quy định tại khoản 2, Điều 4 của Quyết định 238, trách nhiệm của Viện kiểm sát phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp kịp thời nắm bắt tư tưởng của các bên đương sự, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tham mưu với Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy có biện pháp thông tin kịp thời, phù hợp trước, trong và sau khi ban hành quyết định giải quyết vụ việc đó. Hàng quý, Tòa án nhân dân thành phố sẽ lựa chọn 01 vụ án, vụ việc đã giải quyết xong để thực hiện phối hợp tuyên truyền pháp luật; Viện kiểm sát cung cấp thông tin, bài viết tuyên truyền về công tác tư pháp để Ban Tuyên giáo Thành ủy biên tập, đăng trên Bản thông tin thời sự của thành phố phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Với những nội dung Chương trình phối hợp đã được thông qua, sẽ là cơ sở để các cơ quan thực hiện tốt công tác tuyên giáo của Đảng, góp phần ổn định tư tưởng, giải quyết kịp thời và triệt để các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm trên địa bàn thành phố. Đây cũng là cơ sở để Tòa án và Viện kiểm sát làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương./. 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:18,848,415
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.170.171

    Thư viện ảnh