.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:13 AM

VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia ký quy chế phối hợp giữa các cơ quan tỉnh Bắc Giang trong lĩnh vực tư pháp

 | 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang; Nghị quyết của liên ngành liên ngành Công an- Viện kiểm sát- Tòa án tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 02/QCPH-CA-VKS-TA ngày 18/7/2019 về phối hợp liên ngành trong giải quyết các vụ án hình sự và sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QCPH-LN ngày 15/7/2020 về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Vừa qua tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang, Liên ngành tư pháp tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết 02 Quy chế phối hợp liên ngành.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Tham dự Lễ ký có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo liên ngành Công an- Viện kiểm sát - Tòa án- Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh và huyện…

Theo đó, có 02 Quy chế phối hợp được ký kết gồm: Quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an- Viện kiểm sát- Tòa án tỉnh Bắc Giang trong giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự (thay thế Quy chế phối hợp số 02 ngày 18/7/2019) và Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (thay thế Quy chế phối hợp số 01 ngày 15/7/2020).

Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thông qua dự thảo Quy chế phối hợp về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Đối với Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự, gồm 03 chương với 34 điều (so với Quy chế số 02/2019, dự thảo Quy chế sửa đổi, thay thế này tăng thêm 12 Điều). Quy chế đã được sửa đổi, bổ sung một số điểm mới là: Quy định bổ sung nội dung phối hợp trong kiểm tra, hướng dẫn việc xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng Công an cấp xã; trong giải quyết và kiểm sát giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự của Điều tra viên ở Công an cấp xã; trong giải quyết vụ việc, vụ án thuộc diện cấp ủy, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; công tác thu hồi tài sản trong vụ việc, vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ; công tác thỉnh thị và trả lời thỉnh thị; việc quản lý, nhập, xuất, xử lý tài sản, vật chứng. Đồng thời quy định cụ thể, chi tiết hơn về công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra hai cấp trong thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh cụ thể (khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; áp dụng, thay thế, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế; khám xét khẩn cấp, khám xét, thu giữ vật chứng, tài sản; thực nghiệm điều tra, đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói; hỏi cung bị can, lấy lời khai những người tham gia tố tụng; giám định, định giá tài sản…); công tác phối hợp liên ngành trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại; trách nhiệm từng ngành trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự; chế độ họp liên ngành…

Đại tá Nguyễn Hữu Bình- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông qua dự thảo Quy chế phối hợp trong giải quyết nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự

Đối với Quy chế phối hợp liên ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư phápgồm 4 chương, 14 điều (tăng 02 điều so với Quy chế số 01/2020 trước đây). Quy chế có một số điểm mới, đáng chú ý là quy định về nội dung phối hợp. Theo đó, tại Điều 6 bổ sung quy định phối hợp trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp, bức xúc, kéo dài về an ninh, chính trị, trật tự, dư luận xã hội quan tâm có liên quan đến trách nhiệm của liên ngành theo quy định. Các cơ quan tham gia phối hợp có trách nhiệm thông báo cho nhau về các trường hợp khiếu nại, tố cáo cótính chất phức tạp, bức xúc, kéo dài về an ninh, chính trị, trật tự, dư luận xã hội quan tâmcó liên quan đến trách nhiệm của liên ngành; trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp liên ngành để tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác phối hợp… Để công tác phối hợp được kịp thời, hiệu quả, Quy chế bổ sung quy định cụ thể về việc thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo. Một điểm mới đáng lưu ý tại Quy chế này là đã bổ sung, quy định cụ thể về các bộ phận đầu mối của cơ quan tham gia phối hợp. Theo đó, Thanh tra- Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và là bộ phận đầu mối liên hệ công tác giữa các cơ quan trong việc thực hiện Quy chế này. Quy chế cũng quy định chặt chẽ hơn về phạm vi, nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp cũng như trách nhiệm phối hợp của các cơ quan tư pháp trong công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của các Cơ quan tư pháp cấp tỉnh. Nội dung phối hợp không chỉ được đề cập đến trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp mà còn thể hiện trong việc cung cấp thông tin về thụ lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tại Lễ ký, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Giám đốc Công an tỉnh- Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Xuân Hùng, Chánh án TAND tỉnh Lương Xuân Lộc, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nguyễn Thị Bích Tần đã tiến hành ký kết các Quy chế phối hợp nêu trên. 

Các đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Toản- Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Viện trưởng VKSND tỉnh, đồng chí Lương Xuân Lộc- Chánh án TAND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Bích Tần- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đại diện các ngành ký Quy chế phối hợp

Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, thực hiện thống nhất, có hiệu quả các quy định pháp luật trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành, từ đó tham mưu có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp còn nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 10/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo./.

Lương Kim Thanh

Thanh tra- Khiếu tố VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,897
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh