.

Thứ hai, 27/05/2024 -05:24 AM

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt, nghiên cứu và tổ chức thực hiện Quy Định 131, 132 ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 419/KH-VKS ngày 07/2/2024 của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Giang, ngày 29/3/2024, VKSND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW cùng ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu VKSND tỉnh đến 10 điểm cầu VKSND cấp huyện. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Phó viện trưởng VKSND tỉnh, cùng tham dự tại điểm cầu VKSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị cấp phòng cùng toàn thể công chức VKSND tỉnh; dự tại điểm cầu VKSND cấp huyện có các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể công chức VKSND cấp huyện.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt các nội dung cơ bản của Quy định số 131-QĐ/TW; Đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nội dung cơ bản của Quy định số 132-QĐ/TW.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận làm rõ các biểu hiện, dấu hiệu vi phạm quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; đề ra các biện pháp, giải pháp thực hiện tốt việc quán triệt, tự học tập và thực hiện tốt Quy định số 131-QĐ/TW và Quy định số 132-QĐ/TW. Có nhiều nội dung quan trọng được các đơn vị tập trung tham luận, trong đó đặc biệt là quy định tại tại khoản 2, Điều 6 của Quy định số 132-QĐ/TW, đây là quy định mà tất cả các cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát đều phải hết sức quan tâm chú ý thực hiện, cụ thể là hành vi: “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nhiệm vụ, công vụ trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan.” Như vậy, trong quá trình thực thi công vụ, thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể mà cán bộ, công chức chỉ cần không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung nêu trong quy định trên, dù nhỏ hay lớn đều có thể coi là vi phạm quy định này. Qua tham luận, nhiều đơn vị cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Ảnh: Quang cảnh chung của Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Phó viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu Bí thư các Chi bộ, Thủ trưởng các đơn vị cấp phòng và Viện trưởng VKSND cấp huyện tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của các Quy định 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị, quan tâm đề ra các giải pháp nâng cao năng lực thực chất, vai trò trách nhiệm của cấp uỷ, đặc biệt là đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện, thường xuyên xây dựng tổ chức các phong trào thi đua và các buổi sinh hoạt chuyên đề, toạ đàm quán triệt các nội dung cụ thể của các Quy định này và gắn với việc thực hiện công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm không để xảy ra các hành vi tham nhũng tiêu cực nói chung và hành vi vi phạm các quy định cụ thể của Quy định số 131-QĐ/TW, Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đặng Bá Hưng

Thanh tra - Khiếu tố VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,990,000
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh