.

Thứ hai, 27/05/2024 -03:33 AM

Khối thi đua số 02 VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ ký giao ước thi đua năm 2024

 | 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 05/01/2024 của VKSND tỉnh Bắc Giang về công tác của Ngành kiểm sát Bắc Giang năm 2024; Kế hoạch số 190/KH-VKS ngày 18/01/2024 về phát động phong trào thi đua năm 2024, Quyết định số 610/QĐ-VKS ngày 08/3/2024 về việc kiện toàn cụm, khối thi đua và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi cụm, khối thi đua, ngày 25/3/2024, tại trụ sở VKSND tỉnh Bắc Giang, Khối thi đua số 02 gồm các đơn vị: Phòng 1, Phòng 2, Phòng 3, Phòng 7, Phòng 8 thuộc VKSND tỉnh tổ chức Lễ ký giao ước thi đua năm 2024. Tham dự và chỉ đạo tại buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Huyền – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh, phụ trách theo dõi Khối thi đua số 02.

Đồng chí Thân Mạnh Cường- Trưởng phòng 3, VKSND tỉnh Bắc Giang, Khối trưởng Khối thi đua số 02 đã thông qua Kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua và Giao ước thi đua năm 2024

Tại buổi Lễ, đồng chí Thân Mạnh Cường – Trưởng phòng 3, Khối trưởng Khối thi đua số 02 đã thông qua Kế hoạch thực hiện các phong trào thi đua và Giao ước thi đua năm 2024 triển khai tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua đã thảo luận, đóng góp ý kiến, đề ra các phương pháp thực hiện các phong trào thi đua có hiệu quả, đẩy mạnh tinh thần thi đua lập thành tích xuất sắc toàn diện trên các lĩnh vực công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Kim Huyền – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng VKSND tỉnh, phụ trách theo dõi Khối thi đua số 02 ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai công tác thi đua của Khối; đồng thời đồng chí yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cần nâng cao tinh thần tự chủ, tập trung đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, nhấn mạnh trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, thực chất, đúng quy định; phát huy tinh thần đoàn kết, cống hiến, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân và phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao.

Ảnh: Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 02 ký Giao ước thi đua năm 2024

Sau khi thống nhất các nội dung, Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua số 02 đã ký Giao ước thi đua năm 2024 hướng tới việc thực hiện giao ước trên tinh thần quyết tâm, trách nhiệm, vì mục tiêu thắng lợi chung khi thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ngành năm 2024./.

Vũ Thị Hoa- Phòng 3, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,989,163
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.215.16.238

    Thư viện ảnh