.

Thứ ba, 23/07/2024 -22:35 PM

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên tích cực hưởng ứng tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” trong ngành Kiểm sát Bắc Giang

 | 

Với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy tắc ứng xử, quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân đến toàn thể công chức, người lao động của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên. Ngày 16/5/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên đã tổ chức họp phát động hưởng ứng và tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” trong ngành Kiểm sát Bắc Giang.

Tại cuộc họp, đồng chí Ngô Văn Tuấn – Viện trưởng Viện KSND huyện Tân Yên đã triển khai, phổ biến các văn bản và hướng dẫn cách tham gia cuộc thi như: Kế hoạch số 1051/KH-VKS ngày 21/4/2023 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang, Quyết định số 1099/QĐ-VKS ngày 26/4/2023 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang và Công văn số 1188/VKS-VP ngày 08/5/2023 của của Viện KSND tỉnh Bắc Giang về Kế hoạch tổ chức cuộc thi, thể lệ tham gia cuộc thi và thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” trong ngành Kiểm sát Bắc Giang và phát động cuộc thi đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Toàn cảnh tại cuộc họp

Ngay sau khi phát động, toàn thể 13/13 công chức, người lao động trong đơn vị đã cùng đăng nhập và tham gia cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” trong ngành Kiểm sát Bắc Giang với tổng số 78 lượt thi (trung bình mỗi đồng chí trong đơn vị tham gia 06 lượt thi).

Cuộc thi là một cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giúp cho công chức, người lao động của Viện KSND huyện Tân Yên tìm hiểu sâu hơn, kỹ hơn từ đó nâng cao nhận thức của mỗi cá nhân về những quy định cụ thể trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của ngành kiểm sát nhân dân, đồng thời góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về phòng, chống tham nhũng tiêu cực./.

Dương Thị Hải Yến – Viện KSND huyện Tân Yên

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,531,133
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.172.230.21

    Thư viện ảnh