.

Thứ năm, 30/05/2024 -17:45 PM

Viện KSND huyện Yên Dũng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và Triển khai công tác năm 2023

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01 ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023 và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 11/01/2023 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang, ngày 16/01/2023, VKSND huyện Yên Dũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023;  thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức năm 2023 và trao tặng bằng khen, giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua cho cá nhân có thành tích, trong các trong trào thi đua trong năm 2022. Tham dự hội nghị có tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Sau khi nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022 và Dự thảo kế hoạch công tác năm 2023, hội nghị đã tiến hành thảo luận các biện pháp, giải pháp để thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Các ý kiến tập trung đánh giá rõ những kết quả, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót trong kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 để bàn phương hướng, giải pháp khắc phục, tháo gỡ và thực hiện các biện pháp, giải pháp trong năm 2023 của đơn vị.

Trong năm 2023, đơn vị tập trung vào năm nhóm nhiệm vụ và biện pháp, giải pháp cơ bản sau: “(1) Kiểm sát chặt chẽ các quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra; thực hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm khi kiểm sát việc khởi tố, phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, việc áp dụng, thay thế, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn; (2) Giải quyết đúng thời hạn và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hình sự và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp; (3) Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng dầu, thực hiện tốt các biện pháp đào tạo tại chỗ; (4) Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ, nâng tỷ lệ số hóa hồ sơ vụ án hình sự ở mức 2,3, số hóa các vụ án dân sự Viện kiểm sát tham gia phiên tòa theo luật định.” 

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Huyện ủy, các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đơn vị đã bổ sung, hoàn chỉnh Kế hoạch công tác năm 2023 và chính thức ban hành để thực hiện. Toàn thể đơn vị quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, chung sức phấn đấu để hoàn thành tốt và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Hoàng Ngọc Nương- Viện KSND huyện Yên Dũng

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:28,052,863
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.236.191.0

    Thư viện ảnh