.

Chủ nhật, 26/05/2024 -20:00 PM

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự- VKSND tỉnh Bắc Giang (Phòng 9) tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2023

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 ca Vin trưởng VKSND ti cao vcông tác ca ngành KSND năm 2023; Hướng dẫn số 41/HD-VKSTC ngày 30/12/2022 về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2023 của Viện KSND tối cao; Kế hoạch số 01 /KH-VKS ngày 11/01/2023 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang về công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang. Chiều ngày 13/01/2023, Phòng 9 tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang cùng toàn thể lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 9.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Phòng 9 trình bày tóm tắt Chương trình công tác của phòng năm 2023. Trong đó, nhấn mạnh các  nhiệm vụ trọng tâm của phòng theo tinh thần chỉ đạo nêu trong Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao, hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ và Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh Bắc Giang. Trên cơ sở đó, đơn vị đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cụ thể ở từng khâu công tác; đề ra các giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Phòng đã đạt được trong năm 2022; đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với các nội dung, chương trình thi đua của ngành, địa phương, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, của ngành năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết- Trưởng phòng 9 đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Năm 2023, tập thể Phòng 9 phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Thân Mạnh Thắng, Phòng 9- VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:27,986,876
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.20.185

    Thư viện ảnh