.

Thứ ba, 28/03/2023 -14:51 PM

Viện KSND huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và triển khai kế hoạch công tác năm 2023

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC, ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSNDTC về công tác của Ngành Kiểm sát năm 2023 và kế hoạch số 3041/KH-VKS ngày 12/12/2022 của Viện KSND tỉnh Bắc Giang, ngày 13/01/2023, Viện KSND huyện Sơn Động đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể công chức, người lao động của đơn vị Viện KSND huyện Sơn Động.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chuyên, Viện trưởng Viện KSND huyện Sơn Động đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và dự thảo kế hoạch công tác của năm 2023 của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Chuyên biểu dương tinh thần đoàn kết, cố gắng của toàn thể cán bộ tại đơn vị đã nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2022. Đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự; phát huy vai trò ngành Kiểm sát nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương; tiếp tục tham mưu kịp thời, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nảy sinh, nhất là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2023.

Trong năm 2023, đồng chí Viện trưởng quán triệt việc thực hiện nghiệm túc nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2023 là: (1)Kiểm sát chặt chẽ các trường hợp không khởi tố vụ án hình sự, các tin báo tạm đình chỉ; việc áp dụng, thay thế, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn; (2) Nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền và kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; (3) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; (4) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm này, đơn vị đã thảo luận, đề ra lộ trình, giải pháp cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, Lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên, công chức trong toàn đơn vị, từ đó phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chuyên - Viện trưởng Viện KSND huyện Sơn Động đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2023./.

Dương Thị Uyên- Viện KSND huyện Sơn Động

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,741,622
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh