.

Thứ tư, 27/09/2023 -02:01 AM

Phòng 3 – VKSND tỉnh Bắc Giang triển khai Chương trình công tác năm 2023

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/12/2022 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023; Hướng dẫn số 01/HD-VKSTC ngày 03/01/2023 của Vụ 3 và Hướng dẫn số 36/HD-VKSTC ngày 27/12/2022 của Vụ 5 VKSND tối cao; Kế hoạch công tác số 01/KH-VKS ngày 11/01/2023 của VKSND tỉnh Bắc Giang. Ngày 12/01/2023, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế, tham nhũng và chức vụ (Phòng 3) tổ chức hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2023. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang cùng toàn thể cán bộ, công chức Phòng 3.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Tiến Trung – Phó Trưởng phòng phụ trách trình bày tóm tắt Chương trình công tác của đơn vị năm 2023 và phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Chuyên viên Phòng 3. Phát huy kết quả đạt được năm 2022, Chương trình công tác năm 2023 của Phòng tập trung các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ thị của Viện trưởng VKSNDTC, Kế hoạch của VKSND tỉnh và Hướng dẫn nghiệp vụ của các Vụ nghiệp vụ - VKSNDTC.

Đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của đơn vị đã đạt được trong năm công tác 2022 và định hướng tiếp tục phát huy trong năm 2023. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh một số chỉ tiêu được xây dựng cao hơn mức chỉ tiêu của VKSND tỉnh đặt ra như chỉ tiêu số hóa hồ sơ là 100% hồ sơ vụ án cao hơn 30% so với Kế hoạch. Trong đó, đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá như kiểm sát chặt chẽ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, ứng dụng công nghệ thông tin, siết chặt kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ. Đồng thời, yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong đó xác định nội dung đề ra yêu cầu xác minh tài sản, thu nhập, thu hồi tài sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của đơn vị trong năm 2023.

Toàn cảnh tại Hội nghị triển khai công tác của Phòng 3- Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Tiến Trung - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng 3 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh. Năm 2023, tập thể đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức của đơn vị thảo luận và đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả. Các chỉ tiêu mới đặt ra năm 2023 được đơn vị thảo luận cách làm, thời gian, lộ trình thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất./.

Vũ Thị Hoa- Phòng 3, VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:26,085,177
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.254.173

    Thư viện ảnh