.

Thứ ba, 28/03/2023 -15:31 PM

Viện KSND huyện Lạng Giang tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và triển khai công tác năm 2023

 | 

Ngày 04/01/2023, Viện KSND huyện Lạng Giang đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Tham dự Hội nghị gồm toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị, đồng chí Lê Đình Tuấn - Viện trưởng, đồng chí Phạm Văn Tuân – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Viện KSND huyện Lạng Giang đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Tuân- Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sởViện KSND huyện Lạng Giang báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động Công đoàn 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023, trình bày dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn cơ sở; đồng chí Dương Văn Tùng- kế toán, Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo công khai tài chính năm 2022; đồng chí Lê Đình Tuấn- Viện trưởng, quán triệt và dự kiến kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ năm 2023.Hội nghị đã tiến hành thảo luận sôi nổi để bàn các biện pháp, giải pháp để thực hiện kế hoạch công tác năm 2023. Các ý kiến tập trung đánh giá rõ những kết quả, khuyết điểm, hạn chế, thiếu sót trong kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 để bàn phương hướng, giải pháp khắc phục, tháo gỡ trong năm 2023 của đơn vị. Hội nghị cán bộ, công chức được thực hiện theo đúng trình tự quy định về nội dung và hình thức, các báo cáo được tập hợp ngắn gọn, nhưng vẫn đánh giá đầy đủ toàn diện kết quả hoạt động của cơ quan, Công đoàn trong năm 2022. Đồng thời tại hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn tham gia phát biểu xây dựng dự thảo trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và tập trung thảo luận thực hành nghiêm chế độ công vụ, tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Về công tác tài chính hậu cần, năm 2022 đơn vị đã sử dụng ngân sách tại hội nghị cơ quan đảm bảo công khai, dân chủ, căn cứ vào dự toán được cấp, bộ phận kế toán, văn phòng đã tham mưu sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn; việc sử dụng kinh phí luôn đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn chế độ theo quy định; định kỳ hàng quý, 6 tháng. Trên cơ sở Quy chế chi tiêu nội bộ, việc sử dụng kinh phí tiết kiệm được luôn đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời động viên cán bộ, công chức như chi cho các đồng chí không được hưởng phụ cấp Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chi cho các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành và chi thu nhập tăng thêm. 

Kế thúc hội nghị, đồng chí Lê Đình Tuấn, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Lạng Giang đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 và nêu những hạn chế cần phải khắc phục, và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, người lao động luôn đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội về cải cách tư pháp, Chỉ thị công tác năm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang và các chỉ tiêu thi đua của ngành, Kế hoạch công tác của đơn vị đã đặt ra trong năm 2023. Đồng chí Viện trưởng tin rằng với tinh thần, trách nhiệm cao của mỗi Cán bộ, Kiểm sát viên, sự đoàn kết nội bộ của tập thể, đơn vị sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong năm 2023./.

Nguyễn Quỳnh Anh- VKSND huyện Lạng Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:24,742,001
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.200.171.156

    Thư viện ảnh