.

Thứ sáu, 02/06/2023 -13:06 PM

Hội nghị chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát Bắc Giang”

 | 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 751/VKSTC-BCĐ, ngày 11/3/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Kiểm sát Bắc Giang đã lựa chọn, xây dựng chuyên đề “Nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát Bắc Giang” (gọi tắt là Chuyên đề) và Kế hoạch tổ chức Hội nghị. Sáng ngày 20/4/2022, VKSND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu VKSND tỉnh và 10 điểm cầu VKSND huyện, thành phố. Tham dự Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Viện trưởng VKSND tỉnh- Chủ trì, đồng chí Nguyễn Trường Thọ - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh và các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng VKSND tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND huyện, thành phố; đại diện BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Thanh tra Nhân dân của VKSND tỉnh, VKSND huyện, thành phố; Kế toán trưởng VKSND tỉnh, Kế toán VKSND huyện, thành phố; mỗi đơn vị trong toàn Ngành cử 01 công chức đại diện cho công chức và người lao động trong đơn vị mình.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng- Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng VKSND tỉnh ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Hội nghị; đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng việc tổ chức Hội nghị và nêu rõ nội dung tập trung thảo luận; Hội nghị nghe đồng chí Phó Chánh Thanh tra trình bày tóm tắt nội dung Chuyên đề; tiếp theo tham gia thảo luận dưới sự điều hành của đồng chí Chánh Thanh tra.

Đồng chí Ngô Thị Vân Anh- Phó Chánh Thanh tra, VKSND tỉnh Bắc Giang trình bày tóm tắt nội dung Chuyên đề

Phần tham luận có 08 ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị gồm đại diện cho Trưởng phòng VKSND tỉnh; Viện trưởng VKSND huyện, thành phố; Ban chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra Nhân dân VKSND 2 cấp; Kế toán; công chức và người lao động VKSND huyện, thành phố. Các ý kiến đều nhất trí cao với bố cục, nội dung Chuyên đề và tham gia thảo luận sôi nổi những nội dung trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát Bắc Giang như: Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; việc sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp và mua sắm thiết bị, phương tiện, các tài sản; việc chỉ đạo hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự tại VKSND 2 cấp; công tác thi đua- khen thưởng và đánh giá việc tổ chức họp giao ban định kỳ theo quy định… Đồng thời đưa ra giải pháp khắc phục tồn tại để thực hiện có hiệu quả các công tác nêu trên. Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đồng tình và xin tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp, chỉ đạo Thanh tra- Khiếu tố hoàn thiện nội dung Chuyên đề và gửi kết quả báo cáo tổ chức Hội nghị đến Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.

Đồng chí Lưu Thị Lệ Phương- Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Bắc Giang điều hanh phần thảo luận

Hội nghị đã đánh giá được trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát Bắc Giang; từ đó đưa ra được bài học kinh nghiệm, giải pháp thiết thực để nâng cao trách nhiệm của Viện trưởng, Thủ trưởng đơn vị trong thực hiện Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành; đồng thời nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công chức, người lao động trong việc tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra của mình; góp phần cho việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của ngành Kiểm sát Bắc Giang ngày càng hiệu quả./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ngô Thị Vân Anh- Phó Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Bắc Giang.

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:25,244,391
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:44.192.92.49

    Thư viện ảnh