.

Thứ bảy, 28/05/2022 -23:28 PM

Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh Bắc Giang (Phòng 8) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

 | 

Chiều ngày 19/01/2022, Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án VKSND tỉnh Bắc Giang (Phòng 8) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang cùng toàn thể cán bộ, công chức Phòng 8.

Toàn cảnh tại Hội nghị

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Trưởng Phòng 8 trình bày tóm tắt Chương trình công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án năm 2022. Trong đó, nhấn mạnh các yêu cầu nhiệm vụ của phòng theo tinh thần chỉ đạo nêu trong Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn của các Vụ nghiệp vụ và Kế hoạch công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, đơn vị đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cụ thể ở từng khâu công tác; đề ra các giải pháp thực hiện, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với năng lực, sở trường đối với từng cán bộ, công chức…. Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung thảo luận và bổ sung một số biện pháp công tác cụ thể vào Chương trình công tác năm 2022, phù hợp với đặc điểm tình hình đơn vị và địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng- Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án đã đạt được trong năm 2021; đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo linh hoạt trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Viện nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với các nội dung, chương trình thi đua của ngành, góp phần vào thành tích chung của cơ quan, của ngành năm 2022.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Trưởng phòng 8 đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và ý kiến đóng góp bổ sung của cán bộ, công chức trong đơn vị, hoàn thiện Chương trình công tác để sớm triển khai thực hiện./.

Lê Đình Luyện- Phòng 8, Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:22,122,228
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.235.176.80

    Thư viện ảnh