.

Thứ năm, 27/01/2022 -12:53 PM

Viện KSND huyện Sơn Động tổ chức Hội nghị chuyên đề

 | 

Thực hiện Nghị quyết số 14- NQ/BCSĐ-VKS ngày 19/3/2021 của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá năm 2021. Ngày 11 và 12/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động đã tổ chức hai Hội nghị chuyên về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án; Kiểm sát giải quyết vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật

Hình ảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo Phòng 8, Phòng 9, Phòng 10 và Thanh tra VKSND tỉnh. Tại điểm cầu Viện KSND huyện Sơn Động có các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên và chuyên viên làm nghiệp vụ tại đơn vị.

Hình ảnh Hội nghị tại Viện KSND huyện Sơn Động

Tại các hội nghị, đồng chí Đặng Bá Hưng - Viện trưởng VKSND huyện Sơn Động thay mặt lãnh đạo đơn vị trình bày dự thảo chuyên đề, trong đó đánh giá cụ thể về thực trạng trong các khâu công tác kiểm sát thi hành án; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật. Nêu ra những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện các khâu công tác này. Trong phần thảo luận, các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến đóng góp đối với việc xây dựng và hoàn thiện chuyên đề, đồng thời đặc biệt đi sâu vào những nội dung tồn tại hạn chế và khó khăn vướng mắc trong các khâu công tác nêu trên, qua đó có thể nhìn nhận lại những hạn chế thiếu sót của bản thân và tìm ra các giải pháp hay, cách làm mới hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng các khâu công tác trên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng – Phó Viện trưởng cùng đại diện các Phòng8, Phòng 9, Phòng 10 và Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Giang đều ghi nhận, biểu dương đơn vị trong việc chuẩn bị và tổ chức hội nghị Chuyên đề. Đồng thời cũng chỉ ra những thiếu sót hạn chế, qua đó yêu cầu đơn vị tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp, trao đổi để hoàn thiện chuyên đề ban hành chính thức.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Đặng Bá Hưng - Viện trưởng VKSND huyện Sơn Động thay mặt đơn vị cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Hồng cùng đồng chí lãnh đạo các phòng Viện KSND tỉnh và các ý kiến tham luận khác tại hội nghị, đồng thời đề nghị các Kiểm sát viên, chuyên viên trong đơn vị cần rút kinh nghiệm sâu sắc về những tồn tại, thiếu sót. Thực hiện nghiêm túc những biện pháp, giải pháp đã đề ra để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác của đơn vị cũng như của ngành./.

Nguyễn Tiến Sỹ- Viện KSND huyện Sơn Động

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:21,028,950
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.92.164.9

    Thư viện ảnh