.

Thứ năm, 27/01/2022 -11:58 AM

VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ năm 2021

 | 

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/BCSĐ-VKS ngày 19/3/2021 của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh Bắc Giang về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột phá năm 2021 và Kế hoạch công tác số 79/KH-VKS ngày 14/01/2021 của VKSND tỉnh Bắc Giang về công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang năm 2021; nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại chỗ, ý thức trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, học tập của mỗi cán bộ, công chức, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang, ngày 13/9/2021, Hội đồng kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ năm 2021 của ngành Kiểm sát Bắc Giang đã tổ chức kiểm tra kiến thức, kỹ năng đối với các đồng Kiểm tra viên, Chuyên viên hai cấp. Dự và trực tiếp chỉ đạo kiểm tra có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra.

Toàn cảnh tại buổi kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ năm 2021

Đối tượng kiểm tra là những đồng chí Kiểm tra viên, Chuyên viên VKSND hai cấp tỉnh và huyện.

Nội dung kiểm tra năm 2021 bao gồm công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết vụ án hình sự; công tác kiểm sát giải quyết vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và những việc khác theo quy định pháp luật; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án và công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp.

Đề kiểm tra được xây dựng công phu, có chất lượng; ngay sau khi ban hành kế hoạch kiểm tra, lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã thành lập Hội đồng ra đề và đáp án (gồm các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ VKSND tỉnh và Viện trưởng  Viện KSND cấp huyện); phân công thành viên trong Hội đồng thẩm định, sau đó, Hội đồng tiến hành họp để tham gia, góp ý và thông qua nội dung câu hỏi, đáp án để làm đề kiểm tra chính thức; mỗi đề có 03 câu hỏi/ 03 lĩnh vực (lĩnh vực hình sự; lĩnh vực dân sự, hành chính, KD-TM,... ; lĩnh vực tạm giữ, tạm giam, thi hành án và khiếu nại, tố cáo).

Về hình thức kiểm tra: Tiến hành kiểm tra vấn đáp trực tiếp đối với các đồng chí công tác tại các phòng VKSND tỉnh; Kiểm tra vấn đáp qua hệ thống truyền hình Hội nghị của Ngành đối vớí các đồng chí công tại VKSND cấp huyện;người được kiểm tra không được sử dụng tài liệu. Đối với người được kiểm tra trực tuyến ở cấp huyện, thư ký bốc đề ngẫu nhiên lần lượt 03 câu hỏi/ 03 lĩnh vực đối với từng người, đối với cấp tỉnh người được kiểm tra sẽ tự bốc đề, thời gian chuẩn bị của người được kiểm tra là 05 phút, thư ký sẽ gọi lần lượt người được kiểm tra lên trả lời.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc đào tạo tại chỗ, quá trình kiểm tra đã được truyền hình trực tuyến đến 10 điểm cầu VKSND cấp huyện, Viện KSND tỉnh đã yêu cầu 100% các đồng chí Kiểm tra viên và Chuyên viên các đơn vị phải tham dự từ đầu cho đến khi kết thúc việc kiểm tra để theo dõi và học tập.

Do có sự định hướng, chuẩn bị kỹ càng nên việc kiểm tra đã diễn ra nghiêm túc, đảm bảo sự công bằng, khách quan. Đa số các đồng chí được kiểm tra đều trả lời tốt các câu hỏi của Hội đồng.

Việc Kiểm tra kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đã tạo động lực giúp cho đội ngũ Kiểm tra viên, Chuyên viên có ý thức tự giác nghiên cứu, học tập, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá năm 2021 của ngành Kiểm sát Bắc Giang. Qua kết quả kiểm tra để đánh giá trình độ, năng lực của đội ngũ Kiểm tra viên, Chuyên viên, là cơ sở để xây dựng kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, sắp xếp đội ngũ Kiểm tra viên, Chuyên viên một cách khoa học, phù hợp với năng lực, sở trường công tác của từng người./.

Một số hình ảnh tại buổi Kiểm tra:

Nguyễn Việt Anh- Thanh tra-Khiếu tố VKSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:21,028,504
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:54.92.164.9

    Thư viện ảnh