.

Thứ hai, 25/10/2021 -17:47 PM

VKSND tỉnh Bắc Giang: Triển khai nhiều giải pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh đại dịch COVID-19

 | 

Trong đại dịch COVID-19, Bắc Giang phải hứng chịu sự lây lan nghiêm trọng từ dịch bệnh. Tuy vậy, tình hình tội phạm trong 6 tháng toàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Thực hiện chức năng, quyền hạn của mình, VKSND tỉnh Bắc Giang luôn cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm VKSND tỉnh Bắc Giang. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; Kinh phí thường xuyên chi cho hoạt động nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng 6 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống đại dịch COVID -19 theo chỉ đạo của VKSND tối cao và UBND tỉnh.

Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 846 vụ án hình sự các loại, với 1403 bị can (tăng 171 vụ, 93 bị can so với cùng kỳ năm 2020). Có 49 bị can từ 14 đến dưới 18 tuổi (chiếm tỷ lệ 3,49%); 583 bị can từ 18 tuổi đến 30 tuổi (chiếm tỷ lệ 41,5%); 765 bị can trên 30 tuổi đến 70 tuổi (chiếm tỷ lệ 54,5%); 6 bị can trên 70 tuổi (chiếm tỷ lệ 0,42%); 110 bị can là nữ (chiếm tỷ lệ 7,84%); 19 bị can là đảng viên (chiếm tỷ lệ 1,35%) và 129 bị can là người dân tộc thiểu số (chiếm tỷ lệ 9,19%). Trong đó, tăng nhiều là tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, tăng 31,1%; tội phạm xâm phạm sở hữu, trật tự quản lý kinh tế và môi trường, tăng 27,8%; tội phạm về ma túy, tăng 8,6%.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực: Đã kiểm sát chặt chẽ, hiệu quả việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; chất lượng điều tra được nâng lên; không có án hủy có trách nhiệm của VKS; chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa được nâng cao, không xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự không đúng quy định của pháp luật, không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; kháng nghị phúc thẩm ngang cấp chiếm tỷ lệ cao;

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; Kinh phí thường xuyên chi cho hoạt động nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng 6 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống đại dịch COVID -19 theo chỉ đạo của VKSND tối cao và UBND tỉnh.

Chất lượng kháng nghị được chấp nhận (vượt từ 15% đến 30%) và tỷ lệ kiến nghị được các cơ quan, đơn vị tiếp thu đạt 100% (vượt 20%) so với chỉ tiêu yêu cầu của Nghị quyết 96 của Quốc hội. Những kết quả công tác trên Viện kiểm sát đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

 VKSND tỉnh Bắc Giang chung tay hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Mặc dù tình hình dịch bệnh COVID -19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị; Kinh phí thường xuyên chi cho hoạt động nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc và chế đãi ngộ đối với cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhưng 6 tháng đầu năm 2021, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác phòng, chống đại dịch COVID -19 theo chỉ đạo của VKSND tối cao và UBND tỉnh.

Để có được kết quả trên, VKSND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao và Kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang. Hàng tháng, thực hiện kiểm tra đột xuất các phiên tòa, phiên họp thuộc trách nhiệm Viện kiểm sát tham gia theo quy định pháp luật.

Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Ký Quy chế phối hợp với TAND tỉnh trong việc giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự. Đã ban hành 3 kháng nghị; 86 kiến nghị (trong đó có 5 kiến nghị phòng ngừa), 38 yêu cầu các cơ quan tư pháp khắc phục vi phạm…

Đã tổ chức 110 phiên tòa rút kinh nghiệm; ban hành 26 văn bản trả lời thỉnh thị và 28 thông báo rút kinh nghiệm trong các khâu công tác; tổ chức 3 hội nghị tập huấn chuyên đề rút kinh nghiệm; thủ trưởng các đơn vị thực hiện tự kiểm tra 201 lượt cán bộ, Kiểm sát viên. Trong 6 tháng đầu năm 2021, không có công chức vi phạm kỷ luật phải xử lý.

Ngoài ra, VKSND tỉnh Bắc Giang đã thực hiện thanh tra 100% vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ; định kỳ hàng tháng đánh giá chất lượng tranh tụng của Kiểm sát tại phiên tòa hình sự ở 2 cấp; trực tiếp thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa sơ thẩm, nhất là việc lập hồ sơ kiểm sát xét xử và kiểm sát biên bản phiên tòa hình sự. Tổ chức các hội nghị rút kinh nghiệm chuyên đề các vụ án có vi phạm, thiếu sót về áp dụng pháp luật hình sự, chuyên đề vi phạm, thiếu sót của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 2 cấp,...

Hàng tháng, thực hiện kiểm tra đột xuất các phiên tòa, phiên họp thuộc trách nhiệm Viện kiểm sát tham gia theo quy định pháp luật. Giao chỉ tiêu cho các đơn vị  và yêu cầu mỗi đơn vị xây dựng 1 chuyên đề để tổ chức rút kinh nghiệm trong đơn vị có lãnh đạo VKSND tỉnh dự và chỉ đạo…

Bên cạnh đó trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh ở địa phương, VKSND tỉnh Bắc Giang đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch như thành lập Tổ phòng chống dịch Covid-19 của VKSND tỉnh Bắc Giang; sửa đổi phương án ứng phó dịch Covid-19 của ngành Kiểm sát Bắc Giang; sửa đổi Kế hoạch phòng, chống dịch Covi-19 của ngành Kiểm sát Bắc Giang; mở 01 chuyên mục “VKSND tỉnh Bắc Giang phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19” trên Trang tin điện tử của Ngành; thành lập nhóm zalo để thông báo những văn bản mới của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 tỉnh Bắc Giang để toàn thể cán bộ công chức trong ngành cập nhật và thực hiện; ban hành nhiều văn bản quán triệt, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong Ngành. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao như Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra khởi tố 12 vụ/17 bị can về các tội có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, đã phối hợp với Tòa án đưa ra xét xử 03/04 bị cáo về tội “Chống người thi hành công vụ” .

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19” của Uỷ ban MTTQ và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang; VKSND hai cấp đã ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch và quỹ mua Vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 200.000.000 đồng; Ban nữ công VKSND tỉnh Bắc Giang đã quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 14.000.000 đồng; Đoàn thanh niên VKS hai cấp đã phối hợp với đoàn thanh niên các cơ quan vận động, tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế, tham gia hỗ trợ các hộ gia đình thu hoạch vải thiều, dưa lê, bánh đa và tham gia nấu cơm phục vụ các chốt phòng dịch, khu cách ly…

Từ những kết quả được trong 6 tháng đầu năm, VKSND tỉnh Bắc Giang đã đề ra những công tác trọng tâm trong 6 tháng cuối năm với 7 nội dung như: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Viện trưởng VKSND tối cao, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về công tác tư pháp, cải cách tư pháp, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; gắn việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành với yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo VKSND tỉnh tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo quyết liệt những khâu công tác còn hạn chế, thiếu sót; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị công tác năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao, các Nghị quyết của Quốc hội; thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tư pháp.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm. Tăng cường thực hiện số hóa hồ sơ vụ án hình sự, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa. Phối hợp chặt chẽ với CQĐT, Tòa án kịp thời khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án dư luận xã hội quan tâm như: Tội phạm về môi trường, tội phạm công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu băng nhóm, tội phạm hoạt động tín dụng đen, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19,…

Nguồn: baovephapluat.vn

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,976,765
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.214.224.207

    Thư viện ảnh