.

Thứ sáu, 12/08/2022 -09:47 AM

Viện KSND tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015

 | 

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021, Kế hoạch số 55/KH-VKS ngày 15/4/2021 của Viện KSND tối cao về sơ kết 5 năm thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Ngày 24/6/2021, Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Sơ kết 05 năm thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015”.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Phó Viện trưởng tỉnh chủ trì Hội nghị; lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 9, Phòng 10; đại diện lãnh đạo Thanh tra, Văn phòng. Tại điểm cầu Viện KSND các huyện, thành phố có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ.

Ảnh toàn cảnh tại Hội nghị Sơ kết 05 năm thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015 tại điểm cầu Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Khai mạc hội nghị đồng chí lãnh đạo Viện quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của hội nghị. Đồng chí Trưởng phòng 10 trình bày bản dự thảo báo cáo đánh giá thực tế 05 năm triển khai, thực hiện Luật tố tụng hành chính năm 2015 trong ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Giang, trong đó nêu rõ những kết quả đạt được và những việc chưa làm được; những hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của những hạn ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện Luật.

Việc tổ chức hội nghịlà nhằm đánh giá thực tế 05 năm triển khai, thực hiện Luật tố tụng hành chínhnăm 2015 trong ngành Kiểm sát nhân dân để chỉ rõ những kết quả đạt được và những việc chưa làm được; những hạn chế, khó khăn vướng mắc, nguyên nhân của những hạn ưu điểm, hạn chế. Trao đổi, thảo luận, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chínhkhi thi hành Luật và các văn bản liên quan.

Đại diện lãnh đạo VKSND huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Lục Nam tham dự hội nghị đã đóng góp, trao đổi, thảo luận; nhất trí với nội dung nêu trong dự thảo báo cáo; đánh giá cao về sự cần thiết, hiệu quả của việc tổ chức hội nghị. Đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính khi thi hành Luật tố tụng hành chính năm 2015; đề xuất bổ sung, sửa đổi, nhất là các điều luật và các văn bản pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong tố tụng Hành chính. Sau khi tổng hợp các ý kiến, đồng chí lãnh đạo Viện và đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ đã giải đáp một số khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần trao đổi theo nội dung liên quan đến hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang ghi nhận, biểu dương Phòng nghiệp vụ và các Viện KSND huyện, thành phố đã có sự đầu tư, phối hợp tốt để xây dựng báo cáo cáo chất lượng, đảm bảo thời gian thực hiện báo cáo; đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của các đồng chí Văn phòng, kỹ thuật và các ý kiến đóng góp thiết thực tại hội nghị thông qua thực tiễn công tác kiểm sát. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật tố tụng hành chính năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án Hành chính của ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới./.

Lương Bích Hảo- Phòng 10, Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:22,675,654
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.168.110.128

    Thư viện ảnh