.

Thứ hai, 27/09/2021 -23:03 PM

Tiểu sử tóm tắt đồng chí NGUYỄN XUÂN HỒNG- Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang và đồng chí PHẠM THU HÀ- Viện trưởng Viện KSND huyện Việt Yên ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

 | 

Tiểu sử tóm tắt đồng chí NGUYỄN XUÂN HỒNG- Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Viện trưởng- Viện KSND tỉnh Bắc Giang ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí NGUYỄN XUÂN HỒNG thuộc đơn vị bầu cử số 09 gồm 12 đơn vị thuộc huyện Lạng Giang gồm: xã Hương Sơn, xã Tân Hưng, xã Yên Mỹ, xã Xương Lâm, xã Đại Lâm, xã Thái Đào, xã Tân Dĩnh, xã Mỹ Thái, xã Xuân Hương, Thị trấn Vôi, Quân đoàn 2, Sư đoàn 365 

_____________________________________________________________________________________________

Tiểu sử tóm tắt đồng chí PHẠM THU HÀ- Viện trưởng Viện KSND huyện Việt Yên ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí PHẠM THU HÀ thuộc đơn vị bầu cử số 16, gồm các xã Nghĩa Trung, xã Minh Đức, xã Thượng Lan, xã Tự Lan, xã Việt Tiến, xã Hương Mai, xã Trung Sơn, xã Ninh Sơn, thị trấn Bích Động và Ban chỉ huy Quân sự huyện Việt Yên.

Chi đoàn Viện KSND tỉnh Bắc Giang

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:19,814,691
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.238.95.208

    Thư viện ảnh