.

Thứ ba, 15/06/2021 -17:52 PM

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

 | 

Năm 2020 đã qua đi. Một năm để lại rất nhiều ấn tượng đối với cả đất nước, với ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Năm 2020, bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, chúng ta đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Trước hết, phải kể đến ảnh hưởng vô cùng nặng nề của dịch bệnh Covid- 19; biên chế được phân bổ còn thiếu, công tác cán bộ có sự biến động, kinh phí hoạt động phải cắt giảm theo chủ trương chung của Chính phủ, của ngành… đã tác động nhiều mặt đối với việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, với bản lĩnh và nghị lực, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và cấp ủy địa phương; sự giám sát tích cực của Hội đồng nhân dân các cấp; sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân; với sự nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, các đơn vị trong ngành Kiểm sát Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá theo Chỉthịcông tác của Viện trưởng VKSND tối cao, cùng với việc tập trung xây dựng kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát Bắc Giang, Ban cán sự đảng VKSND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2020. Theo đó, xác định năm 2020 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và của ngành: Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2020), 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,  kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân (26/7/1960- 26/7/2020)...; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban cán sự đảng đã đề ra 04 nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo thực hiện, cụ thể là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả một cách thực chất công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác phòng ngừa vi phạm và tội phạm trong thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Bằng nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực và sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Có thể khẳng định rằng,ngành Kiểm sát Bắc Giang đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao quyết tâm, khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, trở ngại đểhoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch công tác. Chất lượng công tác THQCT, kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục được nâng lên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao và theo yêu cầu Nghị quyết số 96 của Quốc hội đều đạt, vượt so với quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong từng khâu công tác như: Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở một số đơn vị có vụ, việc còn để ra sai sót, chất lượng chưa cao; còn xảy ra một số vụ án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung và án hủy có lỗi chủ quan của Viện kiểm sát; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong thi hành án hình sự, thi hành án dân sự đối với một số vụ, việc chưa chặt chẽ, kịp thời... nên còn xảy ra vi phạm, thiếu sót; công tác phối hợp với cơ quan tố tụng có việc hiệu quả chưa cao...

Nhìn lại chặng đường đã qua của năm 2020, cho dù vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, chúng ta vẫn có quyền tự hào với những thành quả đã đạt được bằng tinh thần đoàn kết, quyết tâm của toàn ngành. Ghi nhận những thành quả đó, ngành Kiểm sát Bắc Giang vinh dự là một trong 20 đơn vị của toàn ngành Kiểm sát nhân dân được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 04 tập thể được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cấp phòng và Viện kiểm sát cấp huyện; nhiều tập thể, cá nhân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen...Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tái cử Ban chấp hành và được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 01 đồng chí trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan tỉnh; 10 đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện trúng cử Ban chấp hành Đảng bộ cấp huyện. Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy các cơ quan tỉnh công nhận là tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; các Chi bộ Viện kiểm sát cấp huyện đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có nhiều chi bộ được cấp ủy khen thưởng; các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội đều được công nhận là đơn vị vững mạnh.

Những kết quả đó một lần nữa khẳng định và ghi nhận vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ở các đơn vị trong ngành trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời, tô đậm thêm vị thế, vai trò và sự đóng góp của ngành Kiểm sát Bắc Giang đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Vinh dự, tự hào thay cho những gì chúng ta đã làm được năm 2020, nhưng cũng cần phải nhận thức một cách sâu sắc rằng đó cũng là thách thức đối với chúng ta, đối với từng đơn vị và từng cán bộ, công chức. Chúng ta có thể giữ vững, phát huy được những thành tích, kết quả như năm vừa qua hay không, có tạo ra được sự chuyển biến tích cực hơn nữa hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự nỗ lực, quyết tâm của mỗi chúng ta.

Bước sang năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, toàn ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục hoạt động theo phương châm “Đoàn kết, đổi mới- Trách nhiệm, kỷ cương- Thực chất, hiệu quả”. Nhiệm vụ trọng tâm được nêu trongChỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao là: “Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác tư pháp. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Sắp xếp, kiện toàn và nâng chất đội ngũ công chức;đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học kiểm sát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Cùng với việc quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, tại Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thống nhất xác định các nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện năm 2021 là:“Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ án hành chính, vụ, việc dân sự; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án; tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ”. Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đó, hội nghị đã thống nhất đề ra nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể, khả thi trong từng lĩnh vực công tác.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã tiến hành đăng ký giao ước thi đua giữa các cụm, khối với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Trước yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong năm 2021 và những năm tiếp theo, chúng ta cần xác định rõ chủ đề này không chỉ là khẩu hiệu, mà cần biến từng thành tố trong chủ đề thành những hành động cụ thể, thiết thực và thực sự có ý nghĩa, nhất là tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt thực sự của mỗi cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Đồng thời, mỗi cán bộ, công chức mà trước hết là người đứng đầu các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết, nói đi đôi với làm. Lãnh đạo đơn vị phải thực sự “công bằng, trách nhiệm và gương mẫu”; mỗi cán bộ, công chức phải thực sự “trung thực, tận tụy, trách nhiệm”.

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và nghị lực trước mọi khó khăn, thử thách, với niềm tự hào và lòng tự trọng của mỗi cán bộ, công chức, năm 2021, ngành Kiểm sát Bắc Giang sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn nữa và thực sự vững mạnh toàn diện./.

Nguyễn Xuân Hồng

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:18,848,656
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.236.170.171

    Thư viện ảnh