.

Thứ bảy, 11/07/2020 -06:05 AM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì vật chứng là một trong những nguồn chứng cứ của tố tụng hình sự; sau đây là tổng hợp một số nội dung liên quan đến vật chứng mà Kiểm sát viên cần lưu ý. - Về khái niệm: Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm; vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án (Điều 89 BLTTHS 2015); - Về bảo quản vật chứng: Điều 90 BLTTHS 2015 quy định vật chứng phải được bảo quản nguyên vẹn, kh
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 bổ sung người chứng kiến là người tham gia tố tụng. Khi thực hiện các hoạt động tố tụng, cơ quan có thẩm quyền phải mời người chứng kiến tham gia nhằm đảm bảo cho hoạt động tố tụng hình sự được thực hiện khách quan. Người chứng kiếnđược quy định tại Điều 67 và Điều 176 Bộ luật TTHS 2015.Người chứng kiến là người được cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng yêu cầu chứng kiến việc tiến hành hoạt động tố tụng theo quy định của BLTTHS. * Sự tham dự của người chứng kiến: Người chứng kiến được triệu tập để chứng kiến hoạt động điều tra trong các trường hợp do Bộ luật TTHSquy định.Người chứng kiến có trách
Ngày 07/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018 và thay thế Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005. So với Nghị định số 26 thì Nghị định số 30 có một số điểm mới cơ bản sau đây: 1- Về kết cấu, Nghị định gồm có 4 chương, 26 điều, giảm 01 chương, giữ nguyên số điều; Nghị định này đã bỏ chương IV quy định về “xử lý vi phạm và khiếu nại, tố cáo” trong Nghị định số
Chứng cứ và chứng minh là một trong những chế định quan trọng nhất, xuyên suốt toàn bộ quá trình tố tụng vụ án hình sự. Các cơ quan tố tụng chỉ có thể xác định các tình tiết của vụ án bằng chứng cứ để giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhằm tháo gỡ những bất cập của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, BLTTHS năm 2015 đã có những đổi mới quan trọng trong vấn đề chứng và chứng minh, đó là: Thứ nhất, thay đổi việc thu thập chứng cứ theo hướng chỉ giao cho cơ quan tố tụng thực hiện, mà bổ sung cho người bào chữa cũng có quyền thu thập chứng cứ, người bị
Quyền yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4; khoản 6 Điều 27 Luật Tổ chức VKSND năm 2014. Quyền yêu cầu của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ việc dân sự được quy định cụ thể hóa tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và được hướng dẫn thực hiện tại Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao. Theo quy định của Bộ LTTDS, khi thực hiện công tác kiểm sát việc giải
Tội “Tham ô tài sản” được quy định tại Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đã có nhiều sửa đổi bổ sung, cụ thể: Thứ nhất: Tăng mức giá trị tài sản bị chiếm đoạttừ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng (khoản 1 Điều 278 BLHS 1999) lên 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng (khoản 1 Điều 353 BLHS 2015). Tăng mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng (khoản 2 Điều 278 BLHS 1999) lên 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng (khoản 2 Điều 353 BLHS 2015). Tăng mức giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng (khoản 3 Điều 278 BLHS 1999) lên
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có một số quy định mới về bị hại và nguyên đơn dân sự. Việc xác định đúng tư cách tham gia tố tụng sẽ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ và giải quyết các vụ án hình sự đúng pháp luật. 1. Bị hại Điều 51 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 quy định: Người bị hại là  người bị thiệt hại về vật chất, tinh thần hoặc tài sản do tội phạm gây ra. Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: Bị hại là cá nhân trực tiếp bị thiệt hại về thể chất, tinh thần, tài sản hoặc là cơ
Tải Luật số 17/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng tại đây
Tải Luật số 19/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài tại đây

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,995,120
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.229.119.29

    Thư viện ảnh