.

Thứ bảy, 11/07/2020 -06:21 AM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Tải Chuyên đề: Những quy định mới về người tham gia tố tụng, người bào chữa theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (VKS huyện Yên Thế) tại đây
Tải Chuyên đề: Những quy định mới về giám định tư pháp, về thời hạn tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, những vấn đề cần lưu ý để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật (VKS huyện Tân Yên) tại đây
Tải Chuyên đề: Quy định mới về quyền, nghĩa vụ của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giam, bị can, bị cáo và những lưu ý khi thực hiện nhiệm vụ THQCT, kiểm sát giải quyết án hình sự về bảo đảm quyền của người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị tạm giam, bị can, bị cáo (VKS huyện Hiệp Hòa) tại đây
Tải Chuyên đề: Quy định về thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát (VKS huyện Việt Yên) tại đây
Tải Chuyên đề: Quy định về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt; việc ghi âm, ghi hình có âm thanh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát (VKS huyện Yên Dũng) tại đây
Tải Chuyên đề: Công tác kiểm sát chế độ quản lý giam giữ và thi hành tạm giữ, tạm giam theo quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Phòng 8) tại đây
Tải Chuyên đề: Các biện pháp điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm sát (Phòng 3) tại đây
Tải Chuyên đề: Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (Phòng 7) tại đây
Trong giai đoạn điều tra, Viện kiểm sát có nhiệm vụ kiểm sát điều tra vụ án hình sự, kiểm sát hoạt động tố tụng của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kết hợp với cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều quy định mới trong đó có quy định: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày lập biên bản về hoạt động điều tra, thu thập, nhận được tài liệu liên quan đến vụ án mà Kiểm sát viên không trực tiếp kiểm sát theo quy định của Bộ luật này thì Cơ quan

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,995,241
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.229.119.29

    Thư viện ảnh