.

Thứ bảy, 11/07/2020 -05:02 AM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Ngày 15/5/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hànhNghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS về án treo. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018, thay thế cho Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP. Để phù hợp với Điều 65 BLHS, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP quy định một số điểm mới so với Nghị quyết số 01 như sau: Thứ nhất, về điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02: -Đối với điều kiện “Bị xử phạt tù không quá 03 năm”: Nghị quyết 02 loại bỏ quy định “tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm
Chứng cứ và chứng minh là một trong những vấn đề quan trọng nhất của tố tụng hình sự. Toàn bộ quá trình giải quyết vụ án hình sự thực chất là quá trình thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có những đổi mới trong vấn đề chứng cứ và chứng minh. Thứ nhất, điều chỉnh khái niệm về chứng cứ (Điều 86) BLTTHS 2015 thay đổi định nghĩa về chứng cứ và theo đó mở rộng thẩm quyền về thu thập chứng cứ. Điều 86 quy định: “Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định, được dùng
Tải Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP V/v hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại Tòa án nhân dân tại đây
Tải Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP V/v hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo tại đây
Một trong những điểm mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 đó là chế định về Trợ giúp pháp lýtrong hoạt động tố tụng hình sự với nhiều nội dung mới nổi bật. Trong đó cần lưu ý một số quy định như sau: 1. Về đối tượng được trợ giúp pháp lý Theo quy định tại điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý được mở rộng từ 08 đối tượng theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 lên  14 đối tượng cụ thể: - Người có công với cách mạng; - Người thuộc hộ nghèo; - Trẻ em
I. Sự cần thiết phải ban hành Luật đất đai năm 2003 Luật Đất đai năm 1993, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2001 là một trong những đạo luật quan trọng thể hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Luật Đất đai năm 1993 là rất nhiều và đã thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội. Tuy nhiên, trước tình hình phát triển nhanh chóng về kinh tế - xã hội, pháp luật về đất đai mà nòng cốt
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 không xác định chức danh người tiến hành tố tụng của cán bộ điều tra, việc không quy định như vậy về nguyên tắc, không cho phép cán bộ điều tra của cơ quan Điều tra tham gia vào quá trình tiến hành tố tụng, cán bộ điều tra chỉ tham gia ở những việc thứ yếu. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ điều tra trong tố tụng hình sự là cơ sở pháp lý quan trọng cho phép cán bộ điều tra tham gia v
Chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện thể hiện chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, khắc phục những bất cập trong chính sách đặc xá, giảm gánh nặng cho công tác thi hành án phạt tù hiện nay nhưng vẫn bảo đảm được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời không làm thay đổi mục đích của hình phạt là giáo dục và trừng trị hành vi phạm tội. Để thực hiện đúng và thống nhất quy định về tha tù trước thời hạn có điều kiện, ngày 24/4/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa
Thông tư liên tịch số 02/2018 ngày 01/02/2018 của BCA-VKSTC-TATC-BQP quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2018. 1- Về nguyên tắc: Bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội (sau đây viết tắt là bị can) được quyền đọc, ghi ch

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:15,994,675
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.229.119.29

    Thư viện ảnh