Thứ năm, 24/01/2019 -01:15 AM

Triển khai các đạo luật về tư pháp

Ngày 19/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (Sau đây gọi tắt là TTLT số 04). Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2018 thay thế cho Thông tư liên tịch số 05/2005 (Sau đây gọi tắt là TTLT số 05). Thông tư liên tịch số 04 có 39 điều, kế thừa những nội dung của TTLT số 05 và có những điểm mới quan trọng sau đây:
Tải Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH V/v phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi tại đây
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Qua thực tiễn thi hành quy định một số trường hợp không được hưởng án treo, còn có nhiều ý kiến nhận thức còn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thực tiễn xét xử, gây bất lợi cho người phạm tội, có mâu thuẫn với quy định tại Điều 65 BLHS. Theo quy định tại Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo, có quy định 06 khoản những trường hợp cụ thể khi người phạm tội đều không được hưởng án treo.
Tải Công văn số 263/TANDTC-PC V/v xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế tại đây
Tải Công văn số 5024/VKSTC-V14 V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của BLTTHS và nghiệp vụ THQCT, kiểm sát việc giải quyết VAHS trong ngành KSND tại đây
Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018. Qua thực tiễn thi hành quy định một số trường hợp không được hưởng án treo, còn có nhiều ý kiến nhận thức còn chưa rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thực tiễn xét xử, gây bất lợi cho người phạm tội, có mâu thuẫn với quy định tại Điều 65 BLHS. Theo quy định tại Điều 3. Những trường hợp không cho hưởng án treo, có quy định 06 khoản những trường hợp cụ thể khi người phạm tội đều không được hưởng án treo.
Tải Công văn số 254/TANDTC-PC V/v người đã yêu cầu khởi tố vụ án hình sự rút yêu cầu theo quy định tại Điều 155 của BLTTHS tại đây
Tải Công văn số 253/TANDTC-PC V/v giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài nhưng không rõ địa chỉ tại đây
Ngày 29/6/2018, liên ngành Trung ương ban hành Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng theo quy định của Luật TGPL năm 2017, Bộ luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/9/2018. Sau đây là một số điểm cần lưu ý khi tiến hành các hoạt động kiểm sát: 1. Về đối tượng áp dụng: Đối tượng chịu sự điều chỉnh của Thông tư và có liên quan đến hoạt động kiểm sát của

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:10,143,990
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:34.234.76.59

    Thư viện ảnh