.

Thứ hai, 17/02/2020 -19:21 PM

KIỂM SÁT VIÊN GIỎI, KIỂM SÁT VIÊN TIÊU BIỂU

 | 

- Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi - Phần thực hành QCT và kiểm sát hình sự

- Bộ đề thi Kiểm sát viên giỏi - Phần dân sự, hành chính

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên và các quy định về tuyển chọn kiểm sát viên giỏi

- QĐ 41/QĐ-VKS ngày 20/3/2012 của Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi năm 2012

- Công văn số 761/VKSTC-V9 ngày 22/3/2012 về việc thực hiện cuộc vận động và việc tuyển chọn KSV giỏi, ĐTV giỏi

- Kế hoạch số 180/VKSTC-V9 ngày 09/03/2012 của VKS tối cao về việc triển khai thực hiện quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu

- Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của VKS tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên " Vững về chính chị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"

- Quyết định số 56/QĐ-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 của VKS tối cao về ban hành quy định tuyển chọn Kiểm sát viên giỏi, Kiểm sát viên tiêu biểu ( Kèm theo bản Quy định )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:14,022,651
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:3.94.202.172

    Thư viện ảnh