.

Thứ hai, 23/09/2019 -16:29 PM

Phòng kiểm sát việc giải quyết các án hành chính, kinh tế, lao động (Phòng 10)

 | 

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, có chức năng nhiệm vụ sau: 

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;

Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát các huyện, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động. Trên cơ sở kế hoạch công tác của Vụ 12 Viện kiểm sát nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát quận, huyện. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát các huyện, thành phố;

Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ án hành chính, kinh tế, lao động trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh phân công.

Trưởng phòng: Đ/c Thân Hồng San

 Đ/c Hoàng Đức Trình - Phó trưởng phòng

Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí ).

Trưởng phòng: đồng chí Thân Hồng San;  Phó trưởng phòng: Hoàng Đức Trình

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 02403.992118 -  email: phong12_vksnd@bacgiang.gov.vn

Trưởng phòng: phong12_vksnd_tp@bacgiang.gov.vn

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:12,238,508
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.171.146.16

    Thư viện ảnh