.

Thứ năm, 12/12/2019 -05:19 AM

Còn thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hay không?

 | 

Nguyễn Văn T, sinh năm 1993 ở thôn B, xã X, huyện Hlà người nghiện ma túy. Ngày 14/3/2019,Công an xã X phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính về việc T đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 18/3/2019, Chủ tịch UBND xã X có Quyết định số 28/QĐ-UBND áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với T, thời hạn 03 tháng kể từ ngày 18/3/2019.

Tuy nhiên ngày 31/5/2019, T tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà ở và bị lập biên bản vi phạm hành chính. Tại phiếu trả lời kết quả về việc xác định người nghiện ma túy ngày 31/5/2019 của Trung tâm y tế huyện H xác định T dương tính với chất ma túy Amphetamin, Methamphetamine. Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã X ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã đối với T và tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. T đã được đọc hồ sơ và nhất trí việc lập hồ sơ.

Ngày 26/8/2019, UBND xã X có công văn và gửi hồ sơ đến Phòng Tư pháp huyện H đề nghị xem xét, thẩm định. Ngày 29/8/2019, Phòng Tư pháp huyện H có thông báo xác định nội dung và thành phần hồ sơ đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính chính đưa vào cơ sở cai nghiện. Ngày 10/9/2019, Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện H có công văn và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Tòa án nhân dân huyện H đề nghị xem xét áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đối với T. Tòa án đã thụ lý hồ sơ.

Với nội dung vụ việc nêu trên, đang có ba quan điểm về thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện đối với Nguyễn Văn T như sau:

Điểm d khoản 2 Điều 6 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định:

d) Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng, kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật này.

Quan điểm thứ nhất: Chưa hết thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện đối với T. Vì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày 31/5/2019 đến ngày 31/8/2019, các cơ quan có thẩm quyền là UBND xã X, Phòng Tư pháp huyện H đã tiến hành lập hồ sơ, thẩm định và xác định T đủ điều kiện để áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Quan điểm thứ hai: Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện đối với T là 03 tháng tính từ ngày 31/5/2019 đến ngày tòa án thụ lý hồ sơ để giải quyết. Bởi vì khi tòa án thụ lý hồ sơ là đã xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với T.

Quan điểm thứ ba: Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện đối với T là 03 tháng tính từ ngày 31/5/2019 đến ngày tòa án ra Quyết định áp dụng áp biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Bởi lẽ, trong quá trình xem xét, kiểm tra hồ sơ, Tòa án  phải kiểm tra thời hiệu và có thể ra quyết định đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trước khi mở phiên họp, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Pháp lệnh 09. Nguyễn Văn T có bị đưa vào cơ sở cai nghiện hay không chỉ được xem xét tại phiên họp và bằng quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện.

Cá nhân tôi đồng ý với quan điểm thứ ba, rất mong nhận được ý kiến trao đổi từ đồng nghiệp./.

Ong Văn Chúc - VKSND huyện Hiệp Hòa

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:13,266,720
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:100.26.176.182

    Thư viện ảnh