.

Thứ năm, 12/12/2019 -04:58 AM

Vi Văn A có được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Phạm tội do lạc hậu” hay không?

 | 

Vi Văn A có trình độ học vấn lớp 6/12, là người dân tộc thiểu số sống trong vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Năm 2016, A bị xử phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Điều 138 BLHS năm 1999. Ngày 04/5/2019, A tiếp tục bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 BLHS năm 2015. Khi xét xử có hai quan điểm về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội do lạc hậu” đối với Vi Văn A như sau:

- Quan điểm thứ nhất: Vi Văn A được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “phạm tội do lạc hậu” theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 BLHS. Vì A có trình độ học vấn thấp, là người dân tộc thiểu số sống trong vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên nhận thức pháp luật còn hạn chế. Mặc dù không áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội do lạc hậu” theo Điểm m Khoản 1 Điều 51 BLHS nhưng cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ này theo Khoản 2 Điều 51 BLHS.

- Quan điểm thứ hai: Vi Văn A không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội do lạc hậu”, kể cả theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 51 hay Khoản 2 Điều 51 BLHS. Vì mặc dù A là người dân tộc thiểu số sống trong vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tuy nhiên đã được học đến lớp 6/12; A đã có 1 tiền án cũng về tội “Trộm cắp tài sản” (đã được giáo dục việc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là trái pháp luật). Do vậy A buộc phải nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp  luật nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ này.

Tác giả đồng ý với quan điểm thứ hai, rất mong nhận được ý kiến trao đổi của các đồng chí./.

Nguyễn Thị Thanh Mai- VKSND huyện Lục Nam

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:13,266,543
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:100.26.176.182

    Thư viện ảnh