.

Thứ bảy, 24/08/2019 -20:38 PM

Trao đổi về bất cập trong việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc Hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

 | 

Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2017 đã tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng… Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết này ở địa phương thấy còn có trường hợp bất cập, ảnh hưởng đến lợi ích của người lao động.

Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ và đầu tư TH (gọi tắt là công ty TH) có địa chỉ ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất kinh doanh hàng dệt may trong nước và xuất khẩu; đào tạo nghề may công nghiệp; mua bán nguyên vật liệu may trong nước và xuất khẩu. Trong quá trình hoạt động, công ty TH đã huy động một số tiền cổ phần của người lao động; thực hiện đăng ký Hệ thống thang, bản lương của doanh nghiệp; đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động từ tháng 3/2013, đến hết tháng 12/2016 công ty THdừng hoạt động.

Theo các bản án và các quyết định công nhận sự thỏa thuận của Tòa án thì công ty TH phải trả nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt nam Chi nhánh BIDV Bắc Giang số tiền 16 tỷ đồng (gồm cả nợ gốc và lãi suất chậm thi hành án); phải trả tiền nợ lương công nhân 316 triệu đồng; trả các khoản nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của 141 lao động số tiền 2,5 tỷ đồng; ngoài ra công ty còn phải thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khác với tổng số tiền 13 tỷ đồng.

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã tiến hành các thủ tục theo trình tự quy định. Kết quả, tài sản công ty TH thế chấp để vay tiền của ngân hàng BIDV Bắc Giang (là nhà xưởng, máy móc…) bán đấu giá thành thu được số tiền là 14 tỷ đồng; tài sản không nằm trong danh mục thế chấp, bán đấu giá thành thu được số tiền là 39 triệu đồng.

Theo quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 42/2017/QH14: “Số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản bảo đảm được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ nợ được bảo đảm cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu trước khi thực hiện nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ khác không có bảo đảm của bên bảo đảm. Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Do khoản nghĩa vụ mà công ty TH phải trả nợ cho ngân hàng BIDV Bắc Giang được xác định là khoản nợ xấu, nên số tiền thu được từ xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, sau khi trừ chi phí bảo quản, thu giữ và chi phí xử lý tài sản sẽ được ưu tiên thanh toán cho ngân hàng. Cụ thể trong trường hợp này số tiền bán đấu giá tài sản của công ty TH thu được không đủ để trả nợ ngân hàng BIDV Bắc Giang, không có cơ sở để thực hiện việc ưu tiên thanh toán tiền lương và các loại bảo hiểm cho người lao động. Công ty TH không trả số tiền lương và nợ các loại bảo hiểm cho Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang đối với 141 lao động, nên lợi ích của người lao động bị ảnh hưởng lớn, gây bức xúc trong dư luận. Việc công ty TH không nộp các khoản tiền bảo hiểm cho Bảo hiểm xã hội huyện Lạng Giang không có trách nhiệm của người lao động, nhưng hậu quả 141 lao động hiện nay không được chốt sổ Bảo hiểm xã hội, không được thanh toán Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp, nhiều lao động đã chuyển đến các công ty khác làm việc nhưng gặp nhiều khó khăn vì chưa chốt được sổ bảo hiểm xã hội…

Mặc dù Nghị quyết số 42/2017/QH14 là nghị quyết thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành trong 5 năm (kể từ ngày 15/8/2017) nhưng quá trình tổ chức thực hiện cũng gặp phải những bất cập, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người lao động. Chúng tôi xin nêu lên để các đồng nghiệp cùng nghiên cứu, trao đổi./.

Lê Đình Tuấn- VKSND huyện Lạng Giang

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:11,853,335
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:18.205.176.100

    Thư viện ảnh