nhiệt liệt chào mừng 90 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ( 3/2/1930 - 3/2/2020) !

Thứ tư, 29/01/2020 -17:54 PM

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên ban hành văn bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm trong công tác đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp xã

 | 

Thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình, Viện KSND huyện Tân Yên nhận thấy một số Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc huyện Tân Yên (sau đây viết tắt là UBND) có vi phạm, thiếu sót trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận kết hôn. Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch khi thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn không kiểm tra giấy tờ tùy thân, tài liệu liên quan đến nhân thân của người đến đăng ký kết hôn… Dẫn đến việc tham mưu cho Lãnh đạo UBND xã ký giấy chứng nhận kết hôn cho người chưa đủ tuổi kết hôn. Vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 nay là điểm a khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014; Điều 18 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/15/2005 của Chính Phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, nay được quy định tại Điều 18 Luật hộ tịch và Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Ngày 26/9/2019 Viện KSND huyện Tân Yên đã ban hành văn bản số 517/KN-VKS, kiến nghị Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện và Chủ tịch UBND xã Song Vân, huyện Tân Yên áp dụng một số biện pháp phòng ngừa vi phạm trong công tác đăng ký kết hôn tại UBND xã, cụ thể:

- Chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục những vi phạm, thiếu sót trong việc đăng ký kết hôn như đã nêu trên đối với các đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về việc đăng ký kết hôn đặc biệt là Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi kết hôn từ đó chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ công dân trong việc đăng ký kết hôn.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức được phân công làm công tác đăng ký kết hôn để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những sai sót, tồn tại trong công tác đăng ký kết hôn tại cấp xã.

- Quan tâm việc tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về công tác đăng ký kết hôn cho đội ngũ cán bộ Tư pháp - Hộ tịch cấp xã để kịp thời cập nhật những quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực này.

- Thực hiện việc niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã các quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục đăng ký kết hôn để công dân được biết, tiện theo dõi, giám sát và thực hiện theo quy định.

Việc Viện KSND huyện Tân Yên ban hành văn bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện và Chủ tịch UBND xã Song Vân, huyện Tân Yên trong công tác đăng ký kết hôn tại UBND xã đã thể hiện vai trò, trách nhiệm và nâng cao hình ảnh của Viện kiểm sát trên địa bàn huyện./.

Nguyễn Thị Bộ - Viện KSND huyện Tân Yên

 

Đăng nhập

Liên kết web

Thống kê

  • Số người truy cập:13,826,431
  • Số bài viết:2,965
  • IP của bạn:35.168.111.191

    Thư viện ảnh